Logg inn:
Mobbeboken i farta..!
SFO-Norge gjør det igjen! Tar imot en fagbok med åpne armer. Høstens nye bok for SFO- og AKS-folket freser ut i alle kriker og kroker av landet vårt. Og snart er 25 % av 1. opplaget solgt.
siste artikler (8)
SFO-Norge gjør det igjen! Tar imot en fagbok med åpne armer. Høstens nye bok for SFO- og AKS-folket freser ut i alle kriker og kroker av landet vårt. Og snart er 25 % av 1. opplaget solgt.
I 7. klasse får elevene med seg Mini-Anne hjem for å la hele familien trene seg på livredning. Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder overlevelse etter hjertestans.
Jobben som barneveileder krever at man er ”dønn til stede” for å kunne løse alle de oppgaver som ligger i det å møte barn og foreldre. Det å observere de små ting som skjer blant barna kan gi store følger som man kanskje ikke tenker på her og da. Janne er baseleder ved Lambertseter SFO i Oslo og fortjener litt baksnakking. For to år siden startet min eldste datter Oda på SFO tidlig i august.
25.09.2006
Barnesamtale
Det vil være nyttig med systematiske planlagte samtaler med barna for å snakke litt om hvordan de egentlig opplever hverdagen i SFO. Vi viser her et forslag til innhold i slike samtaler fra Krossen SFO.
Hvordan snakker vi med barn på en anerkjennende måte? Brit Eide gir oss en innføring i temaet.
Du får her skjema for to ulike observasjonsmetoder: Kontaktbarometer og Barnebrometer.
Dette observasjonsskjemaet kan brukes til å se på barns samarbeid under frilek.
Denne observasjonsmetoden skal gi en indikator på barns sosiale ferdigheter.