Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
Sfo I Media
ALLE SFO-NYHETER
Årets barneveileder 2018
I fjor startet vi kåringen av Årets barneveileder. May Hilde Rendalsvik ved Lundstein SFO i Gjøvik tok tittelen etter voldsom mobilisering i barnegruppa. Når er turen kommet til 2018-kandidater, og det er bare å tråkke til med nomineringen.
siste artikler (108)
I fjor startet vi kåringen av Årets barneveileder. May Hilde Rendalsvik ved Lundstein SFO i Gjøvik tok tittelen etter voldsom mobilisering i barnegruppa. Når er turen kommet til 2018-kandidater, og det er bare å tråkke til med nomineringen.
Velkommen i ny jobb, Jan Tore Sanner. Vi i SFO-Norge er forventningsfulle og gleder oss til å følge deg fra sidelinjen som vår egen minister. Ja, ikke helt fra siden. Vi har faktisk fått en finger på rattet gjennom plass i en arbeidsgruppe som skal spille inn til en nasjonal evaluering av SFO-tilbudet i 2018.
Nettverket! for SFO deltok for et par uker siden på Informasjons- og innspillsmøte i regi av Utdanningsdirektoratet i forkant av den nasjonale kartleggingen av tilstanden til SFO-tilbudet.
Reis deg opp og si hva du er god til! En utfordring som garantert får mange til å se ned i forlegenhet og frykt. Hvorfor har så mange av oss en slik frykt for å snakke om det som er vår styrke i oss selv – vår egen unike personlighet.
Siden SFO for snart 30 år siden åpnet sine første baser og krysset inn de første barna, har det vært drevet et kontinuerlig utviklingsarbeid. Men hvordan tar vi vare på de gode løsningene og sikrer oss at kvaliteten blir best mulig?
Vi er mange tusen ansatte i SFO. En liten yrkesgruppe i en institusjon med kort historie. Det er avgjørende at vi alle arbeider med å utvikle forståelse for hva yrket egentlig innebærer
Det nærmer seg stortingsvalg – og SFO blir igjen tema. Det skal satses og det skal fokuseres og det skal skje store ting. Å som vi gleder oss.
Vi er en faggruppe i fri dressur i et åpent landskap. Mange kan observere vårt arbeide, og vi bedømmes i stor grad ut fra det andre observerer og opplever. Da er det ekstra viktig å vurdere hvordan vi kommuniserer i personalgruppen
Trenger vi egentlig Nettverket! for SFO? Som bidrar til å utvikle de gode løsningene ved å spre suksessene og inspirere SFO-folket til utvikling? Som sørger for at SFO/AKS aldri blir glemt av beslutningstakere og media? Som jobber kontinuerlig med å samle god SFO-praksis og formidle den i form av artikler, kurs og til og med i boks form?
Høsten handler om opprykk eller nedrykk for mange fotballsupportere. Nettverket! for SFO feirer i år 20 år – på vegne av alle dere barneveiledere i SFO ønsker vi oss nå et opprykk.
16.09.2016
Hva skjer..?
Det stunder mot valg igjen og stortingspartiene skal legge eggene i kurven. Kanskje er det tid for å komme videre med innhold i og krav til SFO?
Hamar på topp. Ingenting er helt tilfeldig når SFO’ene i byen feirer 25-årsjubileum. Vi har fulgt Hamars SFO’er gjennom et par tiår og er ikke overrasket; Hele 86 % av elevene i 1.-4. klasse står på krysselistene i de ni SFO’ene - og det er intet mindre enn imponerende.
Du har kanskje prøvd å møte motstanden i svarene ”Nei, det går ikke, det har vi prøvd” eller ”har du noe dokumentasjon på hva det gir av resultater”. I en fase hvor kreativiteten skal blomstre, er det ikke noe som er verre enn å bli møtt med denne tilbakemeldingen.
- Jeg ønsker å reformere dagens SFO og AKS til et bedre tilbud, tilpasset den virkeligheten dagens barn og foreldre opplever, uttaler stortingsrepresentanten Abid Q. Raja fra Venstre.
Dine ansatte er juvelene i SFO-tilbudet.
Alle SFO-ansatte kan få sin egen profil. Det betyr innlogging i eget navn og at vi følger dem direkte opp 1-2 ganger pr måned med en oppmuntrende nyhetsmail.
Denne teksten er til deg, kjære kollega, og til alle andre som noensinne har opplevd å bli møtt på en pussig måte, når de forteller at jobben deres er å være sammen med barn.
Også ansatte uten lederansvar i SFO/AKS kan ha krav på tid uten barn på jobben. For den faglige utviklingen er dette viktig.
SFOnett er på jakt etter gode historien fra hverdagen på SFO/AKS
09.12.2015
Gratis SFO
Statsbudsjettet for 2016 inneholder en «liten» post som heter forsøk med gratis SFO i fire byer. Da lukter vi på løsninger som kan løfte nesa ned fra gjerdet for sårbare barn.
Refleksbåndet + Boka LØFT for barn i SFO Perfekt start på året.
Jeg har vært SFO-leder i 22 år og de siste ca 15 årene har jeg vært medlem av Skolelederforbundet. Jeg opplevde da å gå fra en fagorganisasjon som var mest opptatt av de store medlemsgruppene sine og til en organisasjon som organiserer ledere og derfor er opptatt også av meg.
Denne vinteren har jeg fått dele litt tid med en personalgruppe i en aktivitetsskole i hovedstaden. Det har overbevist meg om at viktige fremskritt skjer gjennom innovasjon i basene – altså at de ansattes forståelse av de daglige utfordringene gir løsninger som bringer oss videre…
Har du penger, kan du gi barnet ditt bedre muligheter til å etablere nettverk, vennskap, trygghet og en god balanse i livet sitt. Det er bare å spytte i og skrelle av seddelbunken.
Heftig utspill fra en ledende politiker på Hedemarken. Men bak forslaget om å utslette SFO ligger det noen kloke tanker. Det skal hun ha, Aasa Gjestvang, leder i Hedmark SP.
01.12.2014
Robuste barn
1 av 3 ungdommer velger å holde seg hjemme fremfor å tilbringe tid med venner. Omtrent like mange sliter med mobbing over tid. Psykiske lidelser blant ungdom øker kraftig.
En rekke kommuner har endret eller presisert mål knyttet til innhold og kvalitet i SFO. Det er helt strålende. Et tydeligere SFO-tilbud bør gi økt motivasjon både hos ansatte og barn. Men hva med det usynlige gjerdet rundt?
Hva slags skolegang skal Norge tilby barna i fremtiden? Et utvalg ser på saken og det de antyder er krutt i støvlene for SFO-folket!
Siden 2006 har kommunene hatt anledning til å la foreldrene betale hele gildet. Det får konsekvenser man kanskje ikke tenkte på..!
Vi har i disse dager sendt ut nyhetsbrevet nr 3 til alle SFO’er i landet. Vi vil gjerne markere at vi uten stopp arbeider for at SFO blir akseptert som den mulighetens arena tilbudet er.
19.08.2014
Ryktet går...
Vi er i gang – det nye året runder straks en hel måned. Visste du at de prater om deg?
Streik blir det kanskje ikke. Men det er heftig strid om lærernes arbeidstid. Egentlig handler det kanskje om tilrettelegging for god læring.
I Sverige har fritids en nesten 50-årig tradisjon. Og det er en selvfølge at den generelle delen av læreplanen for grunnskolen også gjelder for svenskenes svar på SFO.
Denne ”bloggen” er hentet fra barnehagen men er nok minst like aktuell for oss som har litt større barn vi går på tur med...
Vi visste jo det, egentlig! At i det første landet med eget barneombud finnes det mennesker som har som jobb å være våkent bekymret for barns liv. Vi har vært i interessant dialog med Barneombudet.
Det er ikke alltid vi får hverdagen til å gå opp, det rimer liksom ikke.
Noen ganger er det lurt å forsøke å se barns perspektiv. Hva opplever barna i løpet av SFO/AKS- (og skole-) dagen? Hvordan er livet deres på dagtid organisert? Kan det gjøres bedre?
Foreldrebetalingen har de siste ti årene økt fra et gjennomsnitt på 1518 kroner for full plass til 2013-nivået på 2383 kroner. Hvilke konsekvenser har det?
Det er igjen valg på landets tillitsvalgte, og det hadde vært fint om kraftig utvikling av SFO, mulighetenes arena, tok førstesidene og innledningene på partienes stortingsvalgprogram.
Hvor mange ganger har vi ikke hørt fra SFO-Norge at det ikke er avsatt midler til opplæring og utvikling av personalet.
På skoler med høy innvandrerandel er det lav deltakelse på aktivitetsskolen (AKS) i Oslo. Et enkelt forsøk viser at prisen er avgjørende for oppslutningen.
En stadig tilbakevendende problemstilling er knyttet til organisering av lederjobben i SFO. Her praktiseres mange varianter, naturlig nok. SFO-Norge er et veldig variert landskap.
30.04.2013
SFO eller mor
En ny forskningsrapport angår både SFO, leksetilbudet og samfunnets opplegg for småskolebarna. Satt på spissen reiser den spørsmålet; hva er best for barnet på ettermiddagen; SFO eller mor!
Norske familier trenger SFO. I velferds-Norge trengs arbeidskraften til både mødre og fedre. Men hva koster herligheten for småbarnsfamilier i etableringsfasen?
For snart ti år siden slapp de sentrale politikerne den siste rest av styring over SFO/AKS. Tanken var at lokaldemokratiet er best egnet i styringen av tilbudet. Vel, vel!
Vi har all kunnskapen, vi har alle pengene, men kommer fortsatt ikke de mest sårbare barna til unnsetning.
I Sverige er Fritidshemmet lagt inn under rektors ansvarsområde. Dermed er den svenske versjonen av SFO blitt en del av skolens totale virksomhet. Vi har klippet litt i svenske medier. Kjenner du igjen problemstillingene?
– Tiden er kommet for en SFO-reform. Vi må løfte kvaliteten på SFO-tilbudene. Det er etter vårt syn for tilfeldig hvordan dette tilbudet er utformet, sier Trond Giske i en pressemelding. Dermed er vi i gang med valgkampen…
Her finner du en standard mal for bekymringsmeldinger fra barnevernet.
Hva skjer med SFO fremover? Mange av våre medlemmer stiller spørsmålet. Å svare er ikke enkelt…
I følge forskning er hver femte av oss spesielt sensitiv. Sensitive mennesker er mer fintfølende og derfor mer disponert for å få stress, angst eller depresjon.
24. og 25. november er SFO/AKS-dagene dette året! For 14. gang inviterer vi hele SFO-familien til meningsfylt samling i provinsbyen innerst i Oslofjorden. Vi byr på overføring av energi og arbeidsglede til alle landets 18548 medlemmer av SFO/AKS-familien.
Det er mulig å lære seg helt konkrete teknikker for å bekjempe de tendensene vi har til å la hjernen foreta feilaktige valg og påvirke oss negativt
NRK-nyhetene 12. januar forteller oss det vi for så vidt allerede vet; SFO koster penger for foreldrene. Fra 2004 har kommunene hatt anledning til å fakturere foreldrene for alle kostnader knyttet til driften av SFO.
12.01.2011
Det nytter
Vi har fått innblikk i lokale lønnsforhandlinger i Trondheim. Her finnes det flere eksemplarer av arten; svært oppegående SFO-ledere – og dette må vel kalles et gjennombrudd for avlønning av SFO-ledere!
Her om dagen leste jeg igjen en statistikk som viser at det mangler fagutdannede i SFO og at dette går utover kvaliteten.
På Berg SFO i Trondheim går alle barna i SFO – nesten. Over 90 % av 3. og 4. klassingene bruker tilbudet og i 1. og 2. er det bortimot 100 % som lever deler av sitt sosiale liv i SFO.
– Barn må få tid til å være barn, slår HiO-lektor Knut Løndal fast. Han frykter at større kontroll av barna i SFO/Aktivitetsskolen vil gå ut over viktig leketid.
Else Mari Nygaard er vår helt! Hun påpekte at hun som mellomleder i kommunen tjente langt mindre enn sine mannlige kolleger i seksjon for regulering og teknisk drift – og vant.
Det er alltid trivelig å få brev fra sjefen, stort sett. Kristin Halvorsen har sendt oss noen linjer om lekser og slikt…
Vi har fått en henvendelse fra foreldre i Vestby kommune i Akershus.
Jobben i SFO gir uante muligheter for å oppleve personlig utvikling. Ser vi dette, og tar konsekvensene av det, blir resultatet ofte god kvalitet i virksomheten. Foreldre og bran møter motiverte voksne som er stolte over jobben sin og du får en enda triveligere arbeidsplass.
Bergliot Baklien har gjennomført en kvalitativ studie blant lærere, barnehageansatte, helsesøstre og ansatte i barneverntjenesten. Skole og barnehage samarbeider ikke godt med barnevernet er hennes konklusjon.
05.01.2010
SFO og Norge
- Heia Norge! Vi tenker og roper det ut, gjerne i forbindelse med idretts og musikk-konkurranser. Men Norge mot røkla berører også utviklingen av norsk skole og dermed SFO i årene fremover…
Tillit i et arbeidsforhold er at noen tror på deg, og våger å delegere deg myndighet. Dette er elementer som gir frihet, ansvar og trygghet og dermed mulighet til kreativitet og utvikling. Ved Furulunden skole i Mandal jobber en rektor som ser betydningen av å delegere myndighet til sine ansatte.
SFO-Norge er i utvikling. Vi kommer stadig over eksempler på god praksis. I Veståsen SFO har de pedagogisk veiledningsforum.
En ansettelse er en så viktig hendelse for din bedrift at den fortjener all den oppmerksomheten den kan få
Vanskelige personer er de som etterlater deg frustrert eller tapper deg for energi. Det kan være i korte perioder eller på full tid, men med samme resultat, det tærer på dine ressurser. Men hvor vanskelig er du selv – test deg selv her?
Valgkampen ga SFO mye presse og oppmerksomhet. Lengst fremme var budsjettlekkasjen om to, daglige gratis SFO timer fra de rødgrønne. Men hva er det egentlig som skjer?
Ferien er over for mange av oss, og ideelt sett skulle vi ha boblet over av energi og arbeidslyst, men det er ikke alle som føler det slik. For mange kan det være vanskelig å finne igjen motivasjonen, og ting går kanskje litt tregere enn vanlig i starten. Du er nok ikke alene om denne følelsen.
Alle opplever konflikter, på arbeidsplassen eller i privatlivet. Denne artikkelen byr på noen refleksjoner omkring hvordan vi kan møte disse
Når utfordringene hoper seg opp og utsikten fra skrivebordet forsvinner på grunn av høye papirbunker, kan man ofte ønske å være en helt. Det gir bedre mening enn du tror. Din hverdag er nemlig ikke så ulik heltenes. Her er fem råd fra heltene til lederne.
Det går en vind over landet – eller rettere sagt gjennom SFO-basene. Hvis SFO skal innbakes i en utvidet skoledag er det viktig at innholdet blir ”seriøst” nok. Det holder ikke bare å passe unger borti der. En viktig diskusjon – men her handler det mest om penger og stillingen på en kroppsdel du bruker mye hver dag.
Kjemper du en daglig kamp med de hurtig voksende bunkene på skrivebordet?. Her er 7 tips til hvordan ”skrivebordsgeneralen” vinner slaget over bunkene på skrivebordet.
Det er rett og slett trivelig å jobbe i SFO. Finnes knapt noen jobb som byr på mer trøkk og moro. Hver dag havner vi borti komiske situasjoner og får være med i barns humorverden. Det måtte jo bli TV av slikt, og NRK Super har skjønt det først.
Den mentale coach og forfatter Susanne Lötbom har nettopp gitt ut boken ”Älsk ditt arbete”. Boken handler om hvordan du selv aktivt tar tak i situasjonene og skaper din drømmejobb. Men det er ikke alltid det er mulig, og da kan være nødvendig å innse at det kan være greit å bryte opp, og finne seg en annen jobb sier forfatteren i et intervju med Chef
Jeg har vært SFO-leder i ett år nå. Tankene var mange – svært mange – den dagen jeg ble tilbudt jobben. Alle mine erfaringer både som mor, assistent, lærer og kollega ramlet frem i pannelappen samtidig. Hvordan vil jeg ha min SFO?
Vi har fått nye batterier i kalkulatoren og regnet litt på støtten vi får.
Rektor Bjørn Kronstad ved Grønli skole er tydelig i Porsgrunn Dagblad; han skryter uhemmet av sin SFO-leder Margaret Hansen. Hun har dannet en egen 4. klasseklubb for å gi et bedre tilbud til de eldste barna. Og resultatet av tiltaket er åpenbart; fra 8-9 på fjerdetrinn tidligere er de nå blitt 24 glade seniorer i SFO.
I Snarøya SFO i Bærum regjerer SFO-leder Hanne Elisabeth Burum. Hun er en kunnskapsrik og engasjert person som det gjerne slår litt gnister av. Men hun har ett ”problem”. Hvor er kvinnene blitt av?
Etter et møte om SFO i Kunnskapsløftet i vår har Kunnskapsdepartementet ved Opplæringsavdelingen bedt Nettverket! for SFO om et notat omkring dagens ansatte i dagens SFO som ressurs for framtidens skole. Her er det...
Med to års mellomrom er SFO i politikernes søkelys. Startskuddet har gått for neste års stortingsvalg og igjen har et parti løftet sverdet for SFO. Partiet SV signaliserer at de vil programfeste krav til kvalitet og innhold i SFO. Dessverre nevnes også forslaget om makspris, og dermed dreier alt seg igjen om størrelsen på foreldrebetalingen – uten fokus på hva foreldrene faktisk betaler for.
Et nytt skoleår rulles i gang og sommerfriske lærere møtes til konstruktivt samvirke noen dager før barna entrer klasserommet. De fleste steder i landet har SFO holdt det gående i flere uker, ja, noen steder har det også vært julitilbud for interesserte familier.
Janne er SFO-leder ved Østensjø SFO. I Oslo har SFO’ene vært en kasteball mellom bydel og skoleetat helt siden starten av 90-tallet. Uansett hvor SFO er organisert er den kompetansen som SFO innehar viktig for helheten. Det er denne historien til Janne et eksempel på:
Vi har tatt en ringerunde for å høre hvordan SFO’er landet rundt gjør det i forbindelse med mottak av nye barn ved skolestart. Vi har vært opptatt av forberedelsesfasen, gode rutiner og selve mottaket av nye foreldre og barn.
Brundalen skole i Trondheim meldte seg på prosjektet utvida skoledag 2007/2008. Vi bestemte at vi skulle utvide undervisningen i 3. og 4.trinn på vår skole. Prosjektet utvida skoledag betyr 5 timer ekstra undervisning i løpet av uka for utvalgte trinn. Et av poengene med forsøket var at barna skulle få tid til å lære, ikke at de skulle lære mer. På vår skole fikk de trinnene som var med i forsøket mat i undervisningstiden.
12.12.2007
Langtidsfriske
I Sverige har de en klok mann, Johnny Johnsson, som vil at vi skal flytte litt oppmerksomhet for å øke trivsel og redusere fravær på arbeidsplassen.
Hva er mobbing og hvilke konsekvenser kan det ha? Magne Raundalen kan blant annet fortelle at mobbing skader hjernen.
09.10.2007
Heltene i SFO
Trønderavisas journalist Håkon Okkenhaug skrev en blogg for noen uker tilbake om sine opplevelser som far på SFO . Vi lot oss sjarmere og fikk lov til å trykke de velvalgte ord.
Hva gjør du når barnet sårt savner en far som aldri er der?
Samarbeid, så lett, så vanskelig og så spennende. Har du noen gang tenkt på at alt hadde vært så mye enklere hvis de andre bare kunne forstå deg.
Jan Lindvik på Levre SFO slår et slag for menn i SFO og barnehager. Vi sier hipp hurra. Det trengs flere av dere gutter!
12.03.2007
Lyd med barna
Lyd er en viktig del av SFOs hverdag. Sett på en båndopptaker i basen i ti minutter og hør på den sammen med ungene etterpå. Det er flere enn voksne som får aha-opplevelser av slikt.
Dette innlegget handler om blondejentenes ondskap, bidrag til den åndelige forurensningen og eventuelle dumhet.
Før eller siden skjer det: Du blir bedt om å holde en presentasjon foran en gruppe mennesker. Sannsynligvis har du gjort det allerede og ikke alle synes det er like morsomt. Gode tips kan være til stor hjelp.
Vår alles kjære Eli var en av innlederne på konferansen om inkluderende fritidsmiljø i oktober-06. Eli Rygg har jobbet med barn hele livet. Vi kjenner henne fra Portveien 2, et Barne-TV program som på en helt unik måte tok med barna inn i livet i det lille røde huset.
Hva slags ferdigheter er det nordmenn ønsker å fremme hos barn? Hvilke ideal for barneoppdragelsen har dagens nordmenn?
Som medlem i Nettverket for SFO får du nå tilbud på en helt spesiell og flott bok om fantasi, morsomme tanker og underfundigheter og en god porsjon sprøhet.
Cecilie Jàvo har undersøkt barneoppdragelse og atferdsproblemer hos samiske og norske førskolebarn i Finnmark for å få mer kunnskap om og forståelse for hvordan kulturelle faktorer virker inn på barneoppdragelse.
Kunnskapsløftet i skolen vil påvirke SFO i stor grad. Leder av Nettverket! for SFO, Ivar Haug setter søkelyset på hva som skjer med SFO i denne prosessen.
24.04.2006
Tittel til deg
Synes du assistent er en betegnende tittel for jobben som gjøres av de fleste ansatte i SFO? Vi synes ikke det...
For å gjøre hverdagen foran PCen enda raskere er det nyttig med kunnskap om hurtigtaster i windows.
27.03.2006
Personalsaker
Det kan være nyttig å ha kjennskap til Arbeidsmiljøloven og dens bestemmelser i forhold til opphør og arbeidsforhold.
Det er nyttig for SFO-ansatte å ha kunnskap om organiseringen av lærernes arbeidsår.
Lurer du eller noen av dine medarbeidere på hvordan Lov om obligatorisk tjenestepensjon er? Her kommer en liten innføring.
16.03.2006
Om Barnevernet
Det kan ofte dukke opp saker der man tenker at barnevernet kan hjelpe. Vi har samlet litt informasjon om hvordan barnevernet jobber.
16.03.2006
Ute av basen
Mange SFOer sliter med plass. Hva med å gjøre som på Nesoddtangen; flytt SFOen bort og gjerne ut noen dager i uka. Glimrende idé.
Et glimrende forslag til hvordan man kan samarbeide med lokal idrett og få masse ekstra på kjøpet.