Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
TEMA
Relasjonsbasert ledelse
Hjertet er vårt følelsesmessige anker. Det er der vi føler tillit og engasjement overfor oppgaver og relasjoner på arbeidsplassen. Hvis relasjonene er svake eller mangler helt, slutter hjertet å banke for oppgaven, og engasjementet og tilliten blir mindre.
siste artikler(12)
Hjertet er vårt følelsesmessige anker. Det er der vi føler tillit og engasjement overfor oppgaver og relasjoner på arbeidsplassen. Hvis relasjonene er svake eller mangler helt, slutter hjertet å banke for oppgaven, og engasjementet og tilliten blir mindre.
Hvordan er den relasjonelle avstanden mellom deg som leder og dine medarbeidere. Kan også brukes for barneveiledere som ønsker å se på hvordan deres relasjon til barn på basen er.
Tidligere hadde vi ikke noe eget fagspråk for relasjonene på arbeidsplassen. Med ICDP1-programmet (International Child Development Program), som er utarbeidet av psykologiprofessor Karsten Hundeide (2004), har vi imidlertid fått en samspillhåndbok med tre forskjellige dialogformer, som utgjør kjernekomponentene i relasjonsbasert ledelse.
Det er viktig for medarbeiderne dine at de opplever å bli møtt på en positiv måte av deg som leder.
Medarbeidere som gjentatte ganger opplever å bli avvist når de prøver å innlede kontakt, vil etter hvert gi opp å få kontakt med deg.
En følsom leder lytter ikke for å svare – men for å forstå.
Å anerkjenne noe er definert som å "erkjenne som gyldig", en definisjon som likner på den for begrepet "å verdsette".
Det er en viktig lederoppgave å sørge for at arbeidsoppgavene blir løst og at medarbeiderne har fokus på oppgavene.
Ved å vise følelser og entusiasme når du beskriver oppgaven, vil opplevelsen bli tydeligere for medarbeideren.
Alle mennesker prøver hele tiden å skape mening i møtet med omverdenen.
Du skal beskrive tydelig hva du forventer og gi klare instrukser.
Verktøy for egenevaluering
Last ned