Logg inn:
Velkommen til oss, mor og far!
Ivar Haug   01.08.17
August handler ikke bare om å ta imot nye 1.klassinger. Også foreldrene skal fases inn i SFO-livet!

I SFO-Norge finnes det mange varianter av opplegg for mottak av nye barn i SFO. Felles for alt som skjer disse dagene er at målet er at barnet skal trives. Vi jobber iherdig med å aktivisere litt usikre barn, kople dem sammen med andre barn og vise SFO fra sin aller beste side.

Med på lasset følger foreldrene. Litt sleivete å si det slikt, fordi foreldrene jo er de viktigste individene i 6-åringens liv. Kvaliteten på skolestarten for 6-åringer er derfor i stor grad avhengig av hva slags start vi gir foreldrene. 

Før oppstart småpratet jeg litt med en håndfull SFO-ledere om dette, og de sier det samme; det viktigste i denne første fasen er faktisk at foreldrene opplever at de blir sett. Kinkig, siden vi har så mye å gjøre med barna deres. Men logikken er som følger; opplever foreldre at de blir inkludert i samtaler om SFO-hverdagen, praktiske forhold og ikke minst; får komme med litt informasjon om eget barn – øker sjansene for at de stoler på at barnet blir sett av de voksne i SFO. 

Jeg har også småpratet med en håndfull foreldre med nykomlinger på vei inn i SFO, og de sier det samme; de er redde for at barnet deres skal forsvinne i mengden av barn (også ved ganske små skoler). Overgangen fra barnehagen – med høy personaldekning og kraftfull fokus på kvalitet – til SFO skaper mild angst hos flere.

Kanskje hadde det vært lurt å spleise de litt engstelige foreldrene med antydning til kaosangst, med de SFO’ene der de legger stor vekt på at foreldrene skal bli sett. 

Alle SFO-ledere i litt store SFO’er (minst fem ansatte) vet jo utmerket at de ansatte må merkes på et eller annet vis (navneskilt, collegegenser med bilde og SFOens navn, rosa våtdrakt eller refleksvest i harmoniske farger). Alle SFO-ledere vet også hvor viktig det er at de ansatte i august går med hevet blikk og tar kontakt med voksne de ikke har sett før. Og at alle ansatte, også nyansatte, er godt informert om alle detaljer (også utenom egen base), slik at de kan svare på spørsmål og informere godt i dialog med mor og far. Derfor nevner jeg ikke det, men tar med et godt tips fra Hanne den gang hun var leder på Snarøya SFO. Hun hadde et trillebord, lett pyntet med markblomster barn har plukket inn, lastet med kaffekanne, kopper og noen småkjeks og lappen der det står; Kjære mor/far. Vær så god forsyn deg. Håper du har en trivelig stund her på SFO!

Hanne tilføyde lett lattermild at det må ikke være for trivelig for opphavet. Noen barn blomstrer nemlig først etter at mor eller far har gått! 

Ha en trivelig august!


Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen.
Dersom du vil ha tilgang til alle artikler se hvordan du melder deg inn under.
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på SFOnett!
SFO / Skole:
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype

Du vil få tilgang til www.sfonett.no ut året og blir fakturert for samme periode. Mva kommer i tillegg til prisen. Når du er innlogget kan du registrere alle ansatte hos deg som underbrukere.

Ordinær pris for helt år
kr 875 for små SFO'er,under 35 barn
kr 1750 for SFO med over 35 barn
Mva kommer i tillegg
Ja, vi vil bli medlem i Nettverket for SFO
 
DISKUTER ARTIKKELEN
(2)
Snakket akkurat med SFO-leder Hilde på Vettre skole i Asker. Hun inviterer foreldre/barn på 1. trinn til en individuell velkomstsamtale på 20 minutter nå på starten av skolekarrieren. En strålende løsning, som riktignok er litt tidkrevende - men som helt sikkert gir solid "avkastning" i samarbeidet senere.    
10.08.10
(0)

Ved Mosjøen SFO, Nordland, prøvde vi en ny variant denne våren. Alle de nye 1. trinns foreldrene  fikk, slik de pleier å få, et velkomtbrev med info om SFO, samt at de fikk tildelt sin primærkontakt. I brevet stod det at primærkontakten ville ta kontakt med dem pr telefon i løpet av kort tid. Primærkontaktene hadde en "smørbrødliste" med spørsmål som de skulle snakke med foreldrene om. Vi opplevde at foreldrene ventet på telefon, og at det gjennom denne samtalen, ble skapt en god kontakt til SFO og spesielt primærkontakten. Når de startet nå i august, stod primærkontakten klar til å ta i mot dem, og det var godt for enkelte at de allerede hadde snakket sammen. Vi har 45 nye 1. trinns elever, så det hadde blitt svært tidkrevende å ha et individuelt møte med hver og en. Da ble det enklere å organisere med ca 12 barn pr. primærkontakt. Telefonmøtet var perfekt for oss


12.08.10

(0)
Heia Sissel. Dette viser jo at SFO-Norge rommer mange strålende eksempler på god praksis og gjennomtenkte løsninger. Her får du jo også ansvarliggjort flere ansatte som primærkontakt, og forsterket mange relasjoner. Relasjoner skal som kjent bygges i fredstid - både med barn og foreldre - noe som gjør det enklere å takle litt kritiske og vanskelige situasjoner og samtaler. 
20.08.10

(0)
På Vindvotten SFO i Porsanger får alle 1.klassinger tilbud om å være samlet 3 dager sammen med foreldre på SFO. Kaffekos og vafler, samtaler om livet på Sfo, med barna og omvisninger rundt på bygget. Blir kjent med ansatte og nyttige dager for alle parter
20.08.10

(0)
Et klassisk opplegg fra barnehagen. De fleste AKS/SFO'er er vel åpne for å dekke slike behov. Forskjellen er at Evy også aktivt informerer foreldrene om 
20.08.10

(0)
at SFO i Lakselv tar barn på alvor og er noe langt mer enn et oppbevaringstilbud. Det synes jeg er flott!
20.08.10

Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
SFO-dag i Klepp
Foreldresamarbeid med tospråklige foreldre
SFO for barn
Teknisk knock out i 4. runde - del 1
Foreldretrening for pakistanske og somaliske mødre - og kurs for SFO