For å sitere professor Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger; «Vi nordmenn er ikke best i verden til å regne – men det kan maskinene gjøre».

Godt poeng, kjære professor.

Hva skal egentlig barn bli gode til gjennom utdanningsløpet? Vel, Kvaløy er ganske sikker på hva som skal gjøre oss både kvalifiserte i et konkurransedyktig arbeidsliv og litt lykke i livet.  Han sier at mye viktigere enn å forstå og gjennomføre regneoperasjoner er vår evne til å føle, til å fortelle historier, til å prioritere problemstillinger og til å fortolke verden rundt oss. Det er nemlig dette som skiller oss fra robotene.

Og nettopp disse ferdighetene og egenskapene er det barn utvikler aller best i livets treningsstudio, også kalt SFO eller AKS. Riktignok forutsatt at SFO og AKS fungerer på sitt aller beste.

Det er derfor ikke helt tilfeldig at Nettverket! for SFO i 2017 ønsker på forskjellige måter å beskrive skolefritidstilbudet når det er på sitt beste. Vi har klokketro på at professor Kvaløy har rett og at barn har en unik mulighet til utvikling og læring i en SFO/AKS som fungerer som en vennskapsarena med en tydelig inkluderende profil.

Vi formidler små suksesser fra SFO-basene, vi beskriver god SFO-praksis i lettleste artikler på sfonett.no og i nyhetsbrevet vårt og vi gjennomfører kurs over hele landet og en stor konferanse i november der fokus er nettopp SFO på sitt beste.

Denne våren deltar 5 % av alle SFO-/AKS-ansatte på kurset SFO forebygger mobbing – og vi håper at bortimot 5 % deltar på KVALITET I SFO 2017, 16.-17. november. I begge disse sammenhengene får du helt konkrete forslag til hvordan kvaliteten i tilbudet kan utvikles. Og i tillegg masse inspirasjon. Det er viktig for barn i utvikling å møte inspirerte voksne.

De skal jo utvikle sine evner til å føle, til å fortelle historier, til å prioritere problemstillinger og til å fortolke verden rundt seg. Fint da, tenker vi – at de møter deg!