Det tikker mot 30 år siden SFO krysset inn sine første barn i Norge. Likevel skjer det! I august gis overgangen fra barnehagen til det nye livet i skole/SFO spalteplass og rom i mediene. Jeg leser en artikkel i den riksdekkende avisen Aftenposten og tror knapt det jeg ser.

Jeg ser…

     «Slik forbereder du barnet ditt til skolestart»

Ja, har du en kommende førsteklassing i huset er det ikke grenser for hva avisen byr på av gode råd. De har kontaktet landets fremste eksperter og oppsummert i seks punkter hvordan disse ekspertene mener mor og far skal forholde seg for å gi barnet best mulig støtte.

https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html  

Jeg leser punktene fra 1 og utover. Og tenker; «Hva i all…». Det første rådet er å besøke skolen, utforske garderober, toaletter, lekeapparater osv. Fint det. Borti 100 % av barna går i jo i SFO, og det er helt genialt å bruke august-dagene før skolestart til å bli kjent rent fysisk.  Men i artikkelen er SFO/AKS ikke-eksisterende. Totalt. Fullstendig.

Det har krevet mye konsentrasjon å skjære klar av den virkeligheten barna møter i norske skolebygg i august 2017. Søtt er rådet om å hente litt tidlig i starten – men vær klar over at du ikke bare kan buse inn i klasserommet. Hallo – vi har gått ut av 80-tallet i kalenderen. På 90-tallet skjedde denne endringen som gjør hele raden med råd meningsløse i et vakuum uten SFO/AKS.

Heldigvis er virkeligheten at vi er kommet langt de siste årene med å skape en skreddersydd start på skoleløpet – bl a fordi de fleste skolene med respekt for seg selv og barna har et tett og konstruktivt samarbeide mellom klasserom og base, mellom kontaktlærer og barneveiledere i SFO. Ja, mange skoler har helt sømløse overganger for barn og tett interaksjon på voksensiden. Totalt. Fullstendig.

Jeg ble vred, la ut saken på Facebook https://www.facebook.com/sfonett/?ref=bookmarks og sendte mail til journalisten. 

Aktuelt tema - det er mange usikre foreldre der ute. 

Men hvordan greide du å unngå SFO/AKS som tema i hele artikkelen? 

Bortimot alle 1.klassinger er i SFO og det er der mye av den sosiale tryggheten etableres. 

Vi er 2000 SFO'er og 18000 ansatte som retter mye fokus på å tilby trygghet & omsorg for de "nye" barna. 

 

Les hele saken her 

Samtidig tenker jeg. Vi blir visst aldri ferdig med å fortelle om at vi finnes, at vi er faglig engasjert, at vi hver dag jobber med å utvikle tilbudet for barna og at vi er en stor ressurs i samfunnet.