Flere SFO’er har ”Ansvarsgrupper” av og med de eldste barna på SFO, altså 4.klassingene. Slåstad SFO har denne vinteren hatt akefestival. Medvirkning er inspirerende!

Her er eksempel på hvordan dette kan gjennomføres. Gruppen – som har valgt å ha faste samlinger hver uke – har selv definert målet sitt som følger: - Å ta ansvar for at alle har det bra (i SFO). Dette er neppe noe ønske om å gjøre voksne overflødige i systemet. Snarere et uttrykk for at barn i 9-10 års alderen stortrives med å ta ansvar. Nærmere drøftelse av dette trivsels-ansvaret i ansvarsgruppen, har utpekt 6-åringene som passende mål.

Å ta ansvar for at alle har det bra i SFO/AKS

Ansvarsgruppen definerer selv sine gjøremål. Riktignok er en voksen med på det meste, men en god start på ansvars-prosessen er å innta en tilbaketrukket rolle. Når barn i en slik sammenheng skal planlegge tiltak, blir det hele lett veldig ”produkt-rettet”. De ønsker å gjennomføre noe konkret for de yngste barna. Vår erfaring er at dette bare blir en del av helheten. Gjennom arbeidet med et konkret tiltak, for eksempel å lage en teaterforestilling for de yngste, utvikles empatien og ansvarsfølelsen for ”målgruppen”. Utenom arbeidet med det konkrete tiltaket, oppsøker de eldste oftere de yngste og tar dem med i lek og samvær. 

Interessen for å delta i ansvarsgruppen har vært jevnt god. De fleste av de eldste SFO-barna har deltatt. Også flere av de eldste småskolebarna som ikke benytter SFO-tilbudet har ønsket å delta, og selvsagt fått lov til det. Fordi tilbudet har vært forbeholdt de eldste barna, er dette noe yngre barn oppfatter som et privilegium man oppnår ved å bli eldst.

Ansvarsgruppen fungerer som et miljø-tiltak. De holdningene som utvikles i denne gruppen og ikke minst de handlingene som gjennomføres til beste for yngre barn, påvirker småskolemiljøet.

Organisering og erfaringer

  • Gruppen bør ha faste medlemmer gjennom en periode. Det er viktig at alle de som deltar er motivert for å ta ansvar for andres trygghet og trivsel.
  • Barnestyring bør være hovedformen. Vår erfaring viser at de eldste småskolebarna har stor evne til å foreslå å gjennomføre tiltak.
  • Vi har hvert år hatt god kjønnsfordeling og mener det er viktig.
  • Arbeidet som gjøres for andre i denne sammenhengen skal ikke belønnes med annet enn gleden over å bidra for andre. Likevel styrker det fellesskapet i gruppen at den samles over en brus en gang i halvåret.

  

Bildene er fra Slåstad SFO, som viser nærområdet rundt skolen når vinteren er på sitt aller beste. Akefestival er eksempel på et tiltak for ansvarsgruppen, tenk å få arrangert det her? Takk til SFO-leder Ole Edvard Gjerstadberget som delte disse bildene med oss.

Eksempler på tiltak

  • Knøtte-disco. Gruppen gjorde avtale med en fritidsklubb i nærheten og fikk låne diskoteket. Det ble servert seigmenn, potetgull og brus og dansen gikk kontinuerlig med flere sterke solo-innslag fra både gjester og vertskap.
  • Akefestival. Full rulle med tidtaking og lavt målseil. I forbindelse med både knøtte-disco og akefestival ble småskolebarn utenfor SFO invitert til å delta. Disse måtte ha med seg en tier som betaling.
  • Radio-teaterstykket ”Mysteriet med den forsvunne Sinnataggen”. Her ble det lansert en meget dramatisk forklaring på hvordan Sinnataggen (som akkurat da var stjålet) hadde forsvunnet til et underjordisk samfunn og blitt levende.
  • Spøkelses-teater. 6-åringene fikk lov å ha med seg enten lommelykt eller mor eller andre voksne eller begge deler. Mørkt var det i bomberommet – og fryktelig skummelt. Særlig spennende ble det da et noe mindre spøkelse dukket opp blant publikum. En lillebror på seks år hadde fått jobb ved teateret mot løfte om å holde tett om prosjektet. Et usedvanlig godt bidrag i arbeidet med å gjøre de yngste barna trygge i skolemiljøet.
  • Trylle-teater – der klimaks var fremtrylling av en levende ku opp av en megastor melkekartong. Dessverre gikk dette tryllenummeret ikke etter planen – opp av melkekartongen kom en levende kanin. Applausen var enorm. Egenproduserte trylletriks kombinert med typen man får i trylle-settet – fikk slik respons, at forestillingen til slutt måtte settes opp på stor scene i barneteater-festival med 300 mennesker i salen.

SFO – del 4 Workinnmarka SFO

På Workinnmarka skole i Tromsø gleder 3.-klassingene seg til det fjerde året i SFO. Med god grunn. Dette skaper både trivsel og forutsigbarhet.

Les mer >>

Vennskap trumfer alt

Nøkkelen til en god SFO for 3.- og 4.-klassingene er sterkt og godt samhold. Viktigere enn noensinne er å oppleve tilhørighet, å kjenne på gleden over en venn eller tre. Hva gjør vi for å skape denne vennskapsarenaen for de eldste barna?

Les mer >>

Den digitale SFO

Et bilde sier mer enn tusen ord. Slik tenker vi på Sørli SFO I Nittedal kommune når vi skal inspirere barn til skaperglede og vise foreldre hva som skjer I hverdagen.

Les mer >>

4. trinnsklubben ved Saksvik SFO

Som så mange andre SFOer rundt omkring i landet jobber vi for at de største barna skal få et godt og variert tilbud. Vi bestemte oss for at vi ønsket å lage en plan for hva skal gjøre det neste halvåret. I og med at vi kun har noen 4. trinnsgutter i år, så fikk også 3. trinn tilbudet i februar. Dette handler også om at vi må ”selge” oss inn både til foreldre og til barna slik at de ikke sier opp plassen på vårparten. Vi tar ofte ikke godt nok vare på den enorme ressursen disse eldste barna representerer.

Les mer >>

Sørlipodden - Sørli SFO med egen podkast

Sørli SFO i Nittedal kommune har nettopp gitt ut sin første episode av Sørlipodden.

Les mer >>

Den digitale SFO

Et bilde sier mer enn tusen ord. Slik tenker vi på Sørli SFO I Nittedal kommune når vi skal inspirere barn til skaperglede og vise foreldre hva som skjer I hverdagen.

Les mer >>

Opplevelser gjødsler barndommen

Ved Foldnes SFO i Fjell kommune tar SFO-leder Ann Elin Street og de andre ansatte farvel med nok et kull 4.klassinger. Ann Elin sendte oss disse ordene som viser stolthet, takknemelighet og litt vemod. Kjenner du deg igjen?

Les mer >>

Unge entreprenører i SFO

Fire 4.klassejenter har startet brødfabrikk i Borge SFO i Fredrikstad. «Brødfabrikken» er en naturlig følge av at barn tas med på gjennomføringen av det store prosjektet SFO.

Les mer >>

Drømmetimen i SFO

God SFO-praksis er å tilrettelegge for noen gyldne øyeblikk hvor barn kan få senket skuldrene og få litt pusterom i en hektisk hverdag. Unn-Mari gir oss "drømmetimen" som oppskrift.

Les mer >>