Vi har et oppdrag. Vi skal skape en tilværelse for barn i SFO som kan bidra til vekst og utvikling hos barnet, basert på trygghet, nærhet, omsorg og varme. På veien dit skjer det saker og ting – noen er nesten unevnelige. Denne saken passer perfekt som inspirasjon til fagprat på neste personalmøte.

Når jeg i kurssammenheng drøfter voksenrollen i SFO, snakker jeg gjerne om at SFO er et møte mellom to prosjekter. Jeg kaller de to prosjektene voksenprosjektet SFO og barneprosjektet SFO. Når barn kommer til SFO, har de forventninger, planer og ideer knyttet til det som skal skje. I basen møter de voksne som kommer til sin arbeidsplass med et sett av forventninger, planer og ideer. Det er ikke alltid at disse to prosjektene er så enkle å kombinere. Ja,, noen ganger blir det helt kræsj. Det oppstår gjerne en maktkamp i krysningspunktene, og den kan noen ganger bli ganske tøff.

 

Da slår noen automatiske handlinger inn hos mange av oss voksne. Vi tenker; «Jeg må ta styringen her og sørge for at det ikke blir kaos eller for mye bråk eller for mange konflikter!» Dette er helt logisk og et uttrykk for et ønske om å gjøre en god jobb på veien mot oppdraget; en strålende SFO.

 

Noen barn presser på, bryter grenser, hører ikke etter – og det gjentar seg, gjerne i høyt tempo. Vi kjenner det begynner å koke under snippen, flere av oss får en lett kjennelig rødfarge som kryper opp over kanten på tekstilene vi har i halsregionen, samtidig som stemmeleiet stiger med en kvarttone. Det strammer i kjakene, små muskler rundt øynene som vanligvis får hvile blir aktivert og pusten går litt fortere.

 

«Stemmeleiet stiger med en kvarttone»

 

I slike litt pressede situasjoner skjer det. Det nesten unevnelige. Vi tar direkte kontakt med barnet som leder opprøret, gir klar og tydelig beskjed om hvor skapet skal stå og hva som er helt uakseptabel atferd. I full offentlighet. Med tilskuere på alle kanter. Og ikke sjelden avkrever vi en innrømmelse eller unnskyldning fra barnet. Særlig hvis den uønskede atferden har gått ut over andre barn.

 

Vi presser barnet, fronter voksenprosjektet SFO og gir oss ikke før barnet nærmest klapper sammen og sier unnskyld. Noen ganger ber vi om reprise, vi er ikke fornøyd med innlevelsen i unnskyldningen som leveres. «Nei, ikke sånn, si ordentlig unnskyld!» Barnet er nå gjerne helt matt og presterer et slags unnskyld vi kan godta.

 

 

«Hva skjedde egentlig?»

 

Hva skjedde egentlig? Tilsynelatende gjennomførte du et sett med nødvendige handlinger for å opprettholde litt fornuft og orden i tilværelsen i basen. Det er ingen tvil om at du har brukt din posisjon som voksen til å få gjeninnført det du oppfatter som en slags balanse og harmoni. Og barnet har til slutt gitt seg og akseptert at du er den ”sterkeste.”

 

Men under overflaten har mye mer skjedd. Vi vet mye om barns reaksjoner på og virkninger av denne typen press fra voksne. Vi risikerer å få en hel serie med uønskede virkninger når vi trøkker til på denne måten. Her er noen momenter til en drøfting av dette på personalmøter.

 

·       Barnet blir passivisert. Du har overtatt styringen, og barnet tar i mindre grad ansvar for sine handlinger. Dette gir sjelden utvikling og fremgang.

·       Tillitsbrudd. Barnet blir usikker på om du er en voksne han/hun kan stole på i fremtiden. Du må jobbe hardt for å gjenopprette tillit. Dette gir sjelden utvikling og fremgang.

·       Du har irettesatt barnet i full offentlighet, og det forsterker andre barns oppfatning av synderen som en syndebukk. Barn som ofte får kjeft og blir korrigert i slike settinger blir gjerne stemplet av andre barn som litt håpløse. Noen har til og med fått skylda uten selv å være tilstede. Dette gir sjelden utvikling og fremgang.

·       Barnets svekkede posisjon hos andre barn åpner for at det lettere kan utsettes for mobbing og ekskludering. Men det var vel ikke din plan akkurat.

·       Skjer dette flere ganger, vil det lett påvirke barnets syn på seg selv, også kalt selvbildet. – Jeg er et barn som ofte gjør gale ting! og – Ingen liker meg. Vi bidrar til å forsterke et negativt selvbilde. Dette gir sjelden utvikling og fremgang.

·       Barn oppfatter mye mer enn vi drømmer om. I slike situasjoner lærer de av din atferd, og drar med seg kunnskapen gjennom livet. Undersøkelser viser at barn som har opplevd mye kjefting og verbal krenking, blir mer utagerende, voldsomme og uberegnelige – og sliter med f eks vennskap.

·       Du har krysset grensen for barnets intimsone og risikerer å krenke barnets integritet. Med det mener jeg at du ved å presse barnet ”opp i et hjørne” kommer så tett på at barnet bli ydmyket. Dette gir sjelden utvikling og fremgang.

 

 

«Opplegg til en hel planleggingsdag»

 

Som nevnt; det er logisk at du reagerer som du gjør i slike situasjoner. At det er logisk betyr ikke at det er klokt. Målet ditt er jo å bidra til en SFO-hverdag med mye varme, trygghet og utvikling for alle barn.

 

Det er alltid enklest å påvise hva som er problematisk – og mye vanskeligere å tilby løsninger som virker. Men her er noen råd;

·       Planlegge på forhånd hvordan du vil opptre i slike litt heite situasjoner som gjerne gjentar seg

·       Gjør avtaler med barn som ofte er involvert i denne typen trøbbel, som f eks; Når vi blir litt opphisset begge to, skal jeg ikke kjefte på deg. I stedet skal jeg gi deg et (hemmelig) tegn som betyr; - nå er det lurt å roe ned litt, å tenke seg om… La oss finne et sånt tegn sammen.

·       Unngå kraftige irettesettelser i det offentlige rom

·       Bygg opp tillit hos barnet ved å rose barnet når det gjør eller sier noe du synes er bra og som du ønsker mer av. Du kan gjerne rose i full offentlighet, i basen, det kan bidra positivt til barnets syn på seg selv og andres oppfatninger av barnet.

·       Bruk barnets navn bare når du har noe positivt å si. Gi barnet æren for lysglimtene barnet bidrar med!

 

 

«Det heter å misbruke makt»

 

Til slutt. Jeg tør nesten ikke nevne det unevnelige. Jeg er redd for å krenke deg som leser dette. Men fordi jeg er helt trygg på at du er en person som vil barns beste og i tillegg er innstilt på å utvikle deg som profesjonell barneveileder, tar jeg sjansen. Det heter å misbruke makt. Så var det gjort. Da kan vi i stedet sammen snakke om hva vi kan gjøre for at voksenprosjektet SFO i møtet med barneprosjektet SFO skal bidra til et godt liv i SFO – for både barn og voksne. På sfonett.no finner du mange små, lettleste artikler om dette, velkommen inn i verdens største kunnskapsbase skreddersydd for SFO.

Samhold i staben

Det er viktig at ansatte opplever å bli sett og ikke minst får bekreftet sine små og store daglige suksesser. Her er en praktisk løsning rundt personalmøter som sikrer at alle bidrar.

Les mer >>

Lapping på personalmøter

Det er viktig at ansatte opplever å bli sett og ikke minst får bekreftet sine små og store daglige suksesser. Dette bidrar du som har lederansvar i SFO sikkert stadig til. Her er en praktisk løsning rundt personalmøter som sikrer at alle bidrar.

Les mer >>

Tanker rundt personalmøtet

Anne Nielsen gir oss her noen tanker fra sin tid som SFO-leder om hva som er lurt å holde fokus på i forhold til personalmøtet.

Les mer >>

Personalmøte – hvis og når?

Vi har fått skjermbrev om personalmøtet. Tipper at dette angår de fleste i SFO-Norge!

Les mer >>

Barns medvirkning – et verktøy

Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til barns medvirkning. Hvor skal man begynne? Her er et verktøy for diskusjon i personalgruppen.

Les mer >>

Personalmøtet i SFO

I SFO og AKS – med minimal tid satt av til planlegging og refleksjon – er det ukentlige personalmøtet de fleste gjennomfører viktig. Vi vil vite mer om hvordan denne tiden forvaltes – så har du et synspunkt, noen erfaringer, ideer, innspill – kom med dem.

Les mer >>

Trivselssamtaler i SFO

Oppfølging av nye barneveiledere er en utfordring i de to første månedene etter sommeren. Kanskje kan trivselssamtaler var et verktøy på veien?

Les mer >>

Opplegg Planleggingsdag2

Et av SFOs varemerker bør være barn som beveger seg mye og ofte. Kanskje på tide med en planleggingsdag viet tilrettelegging for mer fysisk aktivitet i barnegruppa..?

Les mer >>

Tid til fordypning

Personalmøter er en unik treningsarena for barneveiledere. Det å finne gode tema til disse treningene er ofte en utfordring. Man vil jo at de ansatte skal få så mye ut av disse timene som mulig.

Les mer >>