Himmelen er skarp blå, og sola varmer opp den fuktige bakken. Landskapet fylles opp med morgendis som solen leker med. Disse årstidsovergangen er vakre, og vi kan kjenne den på kroppen. Rett og slett en fantastisk vårdag!

På månedsplanen på SFO står det UTESFO for våre 3. klassinger. Fra tidlig morgen har det tikket inn meldinger fra foresatte om at flere barn skal ha fri. Etter endt personalmøte pakkes sekkene klare med dagens mat og diverse utstyr som vi trenger på turen. Dagens tur går til Gamma, et flott opparbeidet sted i nærområdet satt opp av skolens FAU. Et kjent sted for alle barna på SFO.

Tiden nærmer seg til overgang undervisningsdel og SFO og vi møter 3. klassingen våre i klasserommet sitt. Alt er klappet og klart og innsjekk kan starte. Vi kan friste barna med deilig mat og en fin høstdag, dette blir perfekt……..men, mange av barna gir tydelig uttrykk at tur er kjedelig og «må vi være med»!?!

HVA ER DETTE FOR NOE???? Er nåtidens barn blitt helt ødelagte av nettbrett og Roblox?
Jeg tror ikke barn er ødelagt av den digitale verden vi lever i, men barnegrupper er forskjellige og vi voksne går vel i fella enkelte ganger og tenker at vi gjør som i fjor.
En generell opplevelse er at barnegrupper med motstand før tur er de gruppene som også har motstand om å avslutte i skogen! De leker!
Vi har lært underveis og dette beskriver jeg videre …

Hvorfor UTESFO som metode

Høsten 2021 kom nasjonal Rammeplan for SFO og den gir tydelige føringer og utdyper verdigrunnlaget for SFO. Som beskrevet i planen «vi skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn». Første gjennomlesing av planen var overveldende, men etter hvert med nærmere lesing var dette gjenkjennbart i den daglige driften. Etter mange fine refleksjonsrunder i personalgruppa var det viktig å knytte de ulike underpunktene i rammeplanen til aktivitetene på SFO. Dette skulle synligjøres på årsplanen og ukeplaner. Dette ga oss en trygghet og bevisstgjøring på at vi jobbet etter nasjonale retningslinjer.

Vi bruker ofte våre nærområder på SFO. Det er ukentlige turer ut i skog og mark, men hvorfor gjør vi det? Dette ble et spennende arbeid, hvilke underpunkter i rammeplanen kunne vi «krysse av» med vår UteSFO. Vi fikk et magisk svar og jeg skal ta dere med på refleksjonsrunden:

2.3. Trygghet, omsorg og trivsel
De ansatte opplever å være «en bedre utgave av selv» og mer tilstedeværende for alle barna. Fra å være konfliktløser til veileder.

2.5. Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Den enkle «kreative kassa» skapte mange fine prosjekter. Samarbeid, kommunikasjon og lytte til hverandre. Her har også personalet en viktig rolle, vi må koble oss på de «villeste ideen til barna og være støttende.

2.6. Demokrati og fellesskap
Barna må være med planleggingen. Hos oss er det SFOtinget. For eksempel hvor går turen og hva skal vi spise? Den aller fineste rollen vi har er beskrevet over i 2.5, bli med på »villeste ideen» og være tilrettelegger!

Besøke huler skaper felles opplevelser. 

Møte med en stålorm setter en ekstra piff på turen. 

3.2. Lek

«Leken skal ha stor plass i SFO, og barna skal ha tid og rom til lek hver dag.» Vi har små og trange SFO-lokaler og deler plass med skolen. Da blir skogen – naturens lekeland!

 

 

 

 

 

3.4. Fysisk aktivitet og bevegelsesglede
«SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som kan fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.» Det å være på tur hele året og all slags vær, gjøre at vi åpner opp våre sanser. Fra den første hestehoven som presser seg opp om våren og til skogen som endrer farge om høsten.

Pytti panne
Pytti panne smaker selvsagt ende bedre ute.                                                   

Til 25 store og små
- 6 kg frossen lapskausblanding
2,4 kg pølser

Stek lapskausblanding gylden og tilsett pølser til slutt.

Serveres med grillkrydder og tilbud om ketchup før de som vil ha.
Nam-Nam!

3.5 Mat og måltidsglede

Stort sett kan all mat som lages inn også lages ute. For å få et større eierskap til meny er barna med på planlegging og gjennomføring av måltidet ute.

 

 

Vi har i mange år tenkt at UTESFO er bra tilbud for våre barn med tanke på at fysisk aktive barn er glade barn og at løser våre plassutfordringer inne på basene.
Rammeplanen har vært til stor hjelp i planleggingen av våre aktiviteter og tenk at en liten tur i skogen nesten dekker alle underpunkter i planen vår!

God tur

 

Hvordan lage seljefløyte?

Å lage seljefløyte er en fin aktivitet om våren. Kanskje litt vanskelig, men her kommer iallefall oppskriften.

Les mer >>

SFO – rett og slett

Vi har fått vinterbrev fra Finstad SFO på Eidsvoll. Og det er noe ved det..! Er ikke helt sikker. Jo, nå skjønner jeg hva det er; brevet beskriver en SFO som jeg tror barn og voksne trives i. Rett og slett.

Les mer >>

Vil dere lage fuglekasser på SFO?

Oppdrag Fuglekasse gir bort 2000 gratis fuglekassebyggesett med aktivitetshefter slik at dere kan lage et morsomt og lærerikt snekreverksted på SFO. Sjekk om din SFO er i listen over prioriterte kommuner.

Les mer >>

På skogstur med grønnsaker og wokpanne

Høst er fin tid for å ta en tur i skogen. Hvorfor ikke ta med en wokpanne og litt grønnsaker?

Les mer >>

Spikkelappen i SFO

I Trollstua SFO tar barna spikkelappen før de svinger kniven.

Les mer >>

Fugler i nærmiljøet om høsten og vinteren

Her får du et forslag til en konkret aktivitet eller prosjekt på SFO med fokus på fugler i nærmiljøet. Aktiviteten handler om å bli kjent med fugler og hjelpe fuglene gjennom vinteren samt forståelse for naturen generelt.

Les mer >>

Villmarksleir i høstferien

Det er grundig dokumentert at barn bruker kroppen sin mer aktivt i lek utendørs. Denne SFOen har dratt hele gjengen ut i høstferien. Vi vil gjerne ha slike stemninger og opplevelser fra din SFO også.

Les mer >>

Tur og tur

Denne turen hadde en kraftig og tydelig profil overfor barna. En voksen skulle på tur med barna, uten rosiner men med hemmelig innhold. Altså; ingen visste hvor vi skulle, hva vi skulle gjøre eller hva som kunne tenkes å skje på turen. Uvitenheten omfattet også turlederen, undertegnede. Tør du å ture fram slik, blir det lett moro. Åpne for barns herlige evne til å se ting vi voksne aldri er i nærheten av.

Les mer >>

Lag en egen kjøkkenhage

Lyst å lage en egen kjøkkenhage i SFO? Vi forteller deg hvordan det kan gjøres.

Les mer >>