SFO og AKS er enestående arenaer for barns utvikling. Læringen skjer i høyt tempo, riktignok litt i rykk og napp. Men potensialet er stort. Uten å true leken og friheten kan vi bidra til utjevning og utvikling i barnegruppen.

Foran, bak, i midten, under, over, på, alle, noen, ingen, flere enn, færre enn, like mange, i dag, i morgen, i går, runding, firkant, trekant, først, sist, ned, opp, innenfor, utenfor, forlengs, baklengs, fram, tilbake, mange, få, stor, liten, tung, lett.

Ja, bare for å hente opp litt fra Kunnskapsløftet rundt begreper barn må få på plass de første par årene på skolen – for at matematikk-ferdighetene skal kunne blomstre.

Og jeg kan vanskelig tenke meg en bedre måte å få på plass matte-plattformen enn å fyke rundt skolebygget, spille fotball, spise to brødskiver med leverpostei når man er sulten, spille innebandy i gymsalen og klatre i trær eller vegger finansiert med tippemidler. Til og med perle med akvarellfargede perler eller skape stor kunst med de fargede papp-bitene i Marthes regnbuedrøm. Eller å stå på hode og hender helt opp ned bak garderoben mens mindre barn ser på.

Det eneste som kreves er voksne som med lyst og glede ser poenget med å gi barn litt støtte også i den skolske, faglige utviklingen ved å vise størrelser, former og forhold. Som inspirerer barn til å bruke sin nysgjerrighet til å finne ut andelen barn som spiser akkurat nå, akkurat kl 13.00, og hvor mange som spiste på samme tid i går og i morgen. Og der – etter å ha laget en sommerfugl eller et hus på perlebrettet; hvilken farge er det mest av og minst av og at huset jammen består av en trekant og en firkant.

- Ha’kke tid til å tenke på sånt!

Jeg er ikke født i går og kjenner SFO/AKS fra innsiden. SFO/AKS anno 2014 er fylt med rutiner. Noen sier at de opplever det som å «skyfle barn» fra det ene til det andre. Ja, sånn er det sikkert, til en viss grad. Men når vi skyfler, kan det åpenbart gjøres på flere måter. Ved å la matte-plattformen bli en del av språket, av utspillene våre, av tankegangen vår – unngår vi at dette blir en ytterligere forlenget «skoledag». Tanken er selvsagt ikke en ekstra matteøkt i SFO/AKS, men et lite bidrag i farta til en naturlig tilnærming. Rett og slett fordi mange barn lærer best i lek, fysisk utfoldelse og rett og slett i farta.

På denne måten kan SFO/AKS ta ytterligere skritt vekk fra den snevre posisjonen som tilsynsvakt for barn mens mor og far er på jobben. Og samtidig skjerme om leken, friheten, hæla i taket og ompapa.

Vi trenger SFO’er som vil fortelle oss hvordan du/dere jobber med nettopp temaet skolsk læring og utvikling på læringsarena II – helst slik at andre kan ha glede av erfaringene!

Læringsarena II – matte

SFO og AKS er enestående arenaer for barns utvikling. Læringen skjer i høyt tempo, riktignok litt i rykk og napp. Men potensialet er stort. Uten å true leken og friheten kan vi bidra til utjevning og utvikling i barnegruppen.

Les mer >>

Pedagogisk bruk av sirkus i skolen

Sirkus og drama har mye til felles. Her er det spennende ideer med klar overføringsverdi til SFO!

Les mer >>

Unge forfattere ved Fredheim SFO

På Fredheim SFO skriver barna bøker. Helt gratis får de da økt skriveglede, økt leseglede og vi kan jo bare tenke oss hvordan dette vil påvirke fremtidige undersøkelser om barnas leseferdigheter. Et fantastisk eksempel på barneprosjekt i SFO.

Les mer >>

Matte i SFO

Fingerhekling er stor idrett i SFO. Men noen ganger tar det helt overhånd. Det blir kilometervis med barneproduksjon og hva gjør vi da?

Les mer >>

Tall i farta

Om det er vinter, vår, sommer eller høst – barn elsker å prøve ut ferdighetene sine i lek. Vi støtter utviklingen av basisferdigheter hos barn og ivaretar behovet for frihet, lek og medbestemmelse.

Les mer >>

Gangetabellen på læring i SFO

Du tror kanskje du ”bare” jobber i SFO. At du bare passer barn eller bare gir et fritidstilbud der barn får sjansen til å leke litt og bruke kroppen sin i trygge omgivelser. I så fall vil jeg bare invitere deg med på en liten tankerunde.

Les mer >>

Lekser – læring i SFO?

Man skal være forsiktig med å banne i kirka. Og man skal være ytterst forsiktig med å kritisere tilrettelegging av lekser i SFO. Allikevel sitter jeg med et inntrykk av at når det snakkes kvalitet i SFO er det ofte tilrettelegging av lekser som får hovedfokuset.

Les mer >>

Ord på veggen

Med enkle midler kan vi bidra til leselyst og nysgjerrighet blant barn. Den viktigste formen for lesestimulering i SFO er uten tvil voksne som leser høyt for barn. Men vi kan jo gå videre og skape variasjoner.

Les mer >>