Kurs


Leken er kjernen i SFO-tilbudet. Samtidig må vi forholde oss til mange rutiner og rammer som begrenser barns muligheter til utvikling og glede i leken. Dette kurset handler om hvordan du & din SFO/AKS kan styre for å gi barn frihet til å leke i livet sitt på SFO.

Macaque in the trees
Leken er kjernen i SFO-tilbudet. Samtidig må vi forholde oss til mange rutiner og rammer som begrenser barns muligheter til utvikling og glede i leken. Dette kurset handler om hvordan du & din SFO/AKS kan styre for å gi barn frihet til å leke i livet sitt på SFO. 


Vi trenger inspirasjon. Jobb tett på barn er intenst og krevende og det er lett å havne i mønstre der løsningene gir seg selv. Det er jo ikke så dumt. Men av og til må vi heve blikket og se på egen praksis.

Vi vil gjerne inspirere deg. Vi har brukt mange år på å utvikle kunnskap om leken og ikke minst om hvordan den fungerer som lim & plattform for barn i SFO. Vi vet godt hvordan du har det i farta med krysseliste, matservering, aktiviteter og barn som tester grenseberedskapen din. Og vi er helt sikre på at vi kan tilføre deg noen ideer, noen innspill til praksis – ja, bidra til et enda bedre liv på jobben.

Dette kurset har to hovedtema;

1. Hvordan skape og vedlikeholde gode leke-arenaer

2. Hvordan støtte gode lek-relasjoner i barnegruppen

Du kommer til å bli utfordret når vi kikker på din voksenrolle. Du skal få si din mening i små og litt større grupper. Du skal få glede av andres erfaringer. Og ikke minst; du skal garantert få noen ideer til fornyelse og utvikling av egen praksis.

Men aller viktigst er altså inspirasjonen. For ikke å tømme energi-tanken, må vi etterfylle med vitaminer og mineraler i form av morsomme og nyttige løsninger. Så egentlig vil vi ikke kalle dette et kurs. Vi tenker at det egentlig handler om en kurs – nemlig din egen. La oss dele en hel eller halv dag og+6 se om vi kan få justert kursen litt i retning av enda mer moro på jobben til glede for både barn og voksne.

Send en forespørsel om dette kurset!
Send epost til terje@sfonett.no for henvendelse om dette kurset.

LØFT for barn

Heldigvis finnes det gode veier å gå når målet er å skape et godt være- og lærested for barna med mye glede & trivsel. Slik kan din SFO bidra til livsmestringsfaget som er på vei inn i skolen.

Bestillingskurs: Les mer

Barn som tester grenser i SFO

«Vi ser at de ikke trives. Vi kan lese det i blikket og kroppsspråket. Det er ikke moro å være barnet som stadig havner i trøbbel. Heldigvis har barnet DEG. Det gir håp om en bedre hverdag.»

Bestillingskurs: Les mer

Glade & robuste barn i SFO

Young Happy Minds gir deg som jobber med barn essensielle verktøy i livsmestring med utgangspunkt i positiv psykologi og vitenskapen bak lykke.

Bestillingskurs: Les mer

Matglede i SFO

Vi tilbyr et praktisk og teoretisk mat- og ernæringskurs for SFO/AKS ansatte. Her får dere opplæring i hvordan dere setter sammen ernæringsriktige, økonomiske og smakfulle måltider for barna, tilpasset deres SFO (mtp. utstyr og ressurser).

Bestillingskurs: Les mer

SFO som vennskapsarena

Hverdagen er fylt med hendelser. I SFO skal barn oppleve frihet og fritid. Samtidig skal vi tilrettelegge for trygge rammer, utvikling av vennskap og barns læring og utvikling. Dette kurset skal inspirere deg til å tilrettelegge for suksess i din SFO.

Bestillingskurs: Les mer

SFO forebygger mobbing

SFO-folket driver en storstilt, daglig kampanje for å forebygge mobbing. Nå er det på tide at dette blir synliggjort og at vi får anerkjennelse som fortjent.

Bestillingskurs: Les mer

Stolt av å jobbe i SFO

Jobben din i SFO gir uante muligheter for å oppleve personlig utvikling. Ser vi dette, og tar konsekvensene av det, blir resultatet ofte god kvalitet i virksomheten. Foreldre og barn møter motiverte voksne som er stolt av jobben sin og du får en enda triveligere arbeidsplass.

Bestillingskurs: Les mer

Lek&liv i SFO

Leken er kjernen i SFO-tilbudet. Samtidig må vi forholde oss til mange rutiner og rammer som begrenser barns muligheter til utvikling og glede i leken. Dette kurset handler om hvordan du & din SFO/AKS kan styre for å gi barn frihet til å leke i livet sitt på SFO.

Bestillingskurs: Les mer
-->