Kurs


Heldigvis finnes det gode veier å gå når målet er å skape et godt være- og lærested for barna med mye glede & trivsel. Slik kan din SFO bidra til livsmestringsfaget som er på vei inn i skolen.

Macaque in the trees

Nettverket! for SFO inviterer til en prosess enten i form av kurs over tilsammen to dager pluss egen lederveiledning eller som kurs på kvelds- eller dagtid - der målet er enda mer futt og glede i SFObasen din. Uansett med oppdrag deltakeren skal løse i samspill med barn.
I dette kurset introduseres et enkelt system for SFO’er som ønsker å jobbe løsningsfokusert – kalt LØFT for barn. Dette er utviklet i SFO og praktiseres i mange SFO’er med godt resultat. Det består av noen gjennomførbare tiltak som både er morsomme for voksne og barn og realistiske i en hektisk hverdag. LØFT for barn er naturligvis basert på LØFT, løsningsfokusert tilnærming, som tas i bruk i stadig økende grad i arbeidslivet.

Du får
 • Innblikk i hvordan positive tilbakemeldinger skal få størst mulig effekt og fungere som veiledning for barn i utvikling
 • Tips om enkle metoder for å «snu» uønskede situasjoner med enkeltbarn eller grupper av barn
 • Innspill om hvordan du kan bruke mer tid på tilrettelegging og oppmerksomhet overfor barna som trenger litt ekstra, og mindre tid på å slukke «småbranner» i barnegruppa.
 • Konkrete verktøy og begreper som gjør det enklere å takle barn som ofte kommer i trøbbel med omgivelsene
Om prosessen LØFT for barn
 • Gjennomført i nesten 70 kommuner over hele landet for nærmere 10 000 ansatte
 • Kommentar fra deltakere.
  • «Hvorfor har vi ikke startet med dette før?»
  • «Hei, det virker»
  • «Nå går jeg oftere hjem fra jobben med godfølelse i kroppen»
  •  «Jeg opplever at jeg er mer kompetent når jeg jakter på lysglimt hos barn» -
  • Fra SFO-leder «Mye enklere å styre personalet i ønsket retning»
 • Kan enkelt kombineres med f.eks. mobbeforebyggende program
Send en forespørsel om dette kurset!
Send epost til terje@sfonett.no for henvendelse om dette kurset.

LØFT for barn

Heldigvis finnes det gode veier å gå når målet er å skape et godt være- og lærested for barna med mye glede & trivsel. Slik kan din SFO bidra til livsmestringsfaget som er på vei inn i skolen.

Bestillingskurs: Les mer

Barn som tester grenser i SFO

«Vi ser at de ikke trives. Vi kan lese det i blikket og kroppsspråket. Det er ikke moro å være barnet som stadig havner i trøbbel. Heldigvis har barnet DEG. Det gir håp om en bedre hverdag.»

Bestillingskurs: Les mer

Glade & robuste barn i SFO

Young Happy Minds gir deg som jobber med barn essensielle verktøy i livsmestring med utgangspunkt i positiv psykologi og vitenskapen bak lykke.

Bestillingskurs: Les mer

Matglede i SFO

Vi tilbyr et praktisk og teoretisk mat- og ernæringskurs for SFO/AKS ansatte. Her får dere opplæring i hvordan dere setter sammen ernæringsriktige, økonomiske og smakfulle måltider for barna, tilpasset deres SFO (mtp. utstyr og ressurser).

Bestillingskurs: Les mer

SFO som vennskapsarena

Hverdagen er fylt med hendelser. I SFO skal barn oppleve frihet og fritid. Samtidig skal vi tilrettelegge for trygge rammer, utvikling av vennskap og barns læring og utvikling. Dette kurset skal inspirere deg til å tilrettelegge for suksess i din SFO.

Bestillingskurs: Les mer

SFO forebygger mobbing

SFO-folket driver en storstilt, daglig kampanje for å forebygge mobbing. Nå er det på tide at dette blir synliggjort og at vi får anerkjennelse som fortjent.

Bestillingskurs: Les mer

Stolt av å jobbe i SFO

Jobben din i SFO gir uante muligheter for å oppleve personlig utvikling. Ser vi dette, og tar konsekvensene av det, blir resultatet ofte god kvalitet i virksomheten. Foreldre og barn møter motiverte voksne som er stolt av jobben sin og du får en enda triveligere arbeidsplass.

Bestillingskurs: Les mer

Lek&liv i SFO

Leken er kjernen i SFO-tilbudet. Samtidig må vi forholde oss til mange rutiner og rammer som begrenser barns muligheter til utvikling og glede i leken. Dette kurset handler om hvordan du & din SFO/AKS kan styre for å gi barn frihet til å leke i livet sitt på SFO.

Bestillingskurs: Les mer
-->