Denne nasjonale evalueringen av skolefritidsordningen (SFO) er gjennomført i perioden september 2017 til november 2018. I evalueringen gis en vurdering av ulike mål på kvalitet på SFO, som organisering, kompetanse, innhold og brukertilfredshet.

Nettverket! for SFO har bidratt med innspill og datainnsamling til denne evalueringen. Vi vil takke alle dere som Terje møtte under Tour de SFO 2018. Over 100 SFO’er i 48 ulike kommuner var vi innom. Neste år fortsetter vi turneen, i løpet av 2019 kommer en stortingsmelding om SFO. Vi vil at våre innspill til rapporten skal få gjennomslag slik at dere får nasjonale rammer som bidrar til å skape kvalitet i SFO.
I evalueringen har de hatt et ekstra fokus på SFO som arena for integrering og inkludering. Her er noen av hovedfunnene:
Hovedfunn

  • Det er stor variasjon på utforming, innhold, målsetninger og kvalitet i SFO.
  • De fleste foreldrene mener at barnet deres trives i SFO, men foreldre til barn med særskilte behov vurderer SFO mer negativt enn andre foreldre.
  • Andelen med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider har økt kraftig i SFO fra 2002 (fra litt over 15 prosent til 27 prosent).
  • Det er store forskjeller i hvor mye foreldrene betaler for SFO-plass. 

Vi kommer med mer om innholdet i rapporten og får noen reaksjoner fra våre medlemmer på nyåret.

Les hele rapporten her

Les også

2020 et nytt varmere år?

Dette høres kanskje ut som et nytt bidrag til klimadebatten, og muligens er det nettopp det?! Men et annet type klima enn det du først tenker på, nemlig klimaet mellom oss mennesker. Hvordan ting endrer seg i relasjoner, hvordan vi møter andre og ikke minst hvordan vi egentlig møter oss selv.

Les mer >>

Hva med SFO?

Norge er i unntakstilstand. Regjeringen jobber med å utarbeide retningslinjer i en situasjon som endrer seg fra time til time. SFO og AKS gjør seg klar.

Les mer >>

Superhelter under opplæring

Ifølge Udir var det i 2019 over 45000 lærlinger i Norge, og ca. 4250 av disse er lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det er et stort behov i samfunnet vårt for dyktige yrkesutøvere som kan bidra til barn og unges allsidige utvikling. Som kan legge til rette for en trygg oppvekst med omsorg, lek og læring gjennom aktiviteter som fremmer trivsel, glede og mestring.

Les mer >>

Hvordan har dine medarbeidere det egentlig?

Hvordan snakker man med sine medarbeidere om hvordan de egentlig har det midt i pandemien?

Les mer >>

Mine artikler - se video

Nå kan du lagre artikler som du lett ønsker å hente fram igjen. Se vår korte instruksjonsvideo som viser hvordan du legger til underbrukere, endrer egen profil, legger artikler i egne lister og logger inn på sfobutikken.

Les mer >>

Hvordan ta vare på seg selv under sterkt press?

Når du er presset på jobb har vi en tendens til å reagere på måter som ikke er hensiktsmessig for deg selv. Les her hvordan du best kan håndtere press og travle dager.

Les mer >>

Lykke - her er oppskriften

Den er så enkel at den er rent latterlig. Dessuten for en stor del gratis og uavhengig av fysiske rammebetingelser, velvillige politikere og mange ansatte.

Les mer >>

Nytt utdanningstilbud: Barneveileder i skolefritidsordningen

Fra høsten tilbyr Høgskolen i Hedmark en ny utdanning for deg som jobber eller vil jobbe i SFO. Dette er strålende!

Les mer >>

Samarbeid mellom rektor og SFO-leder

Tillit i et arbeidsforhold er at noen tror på deg, og våger å delegere deg myndighet. Dette er elementer som gir frihet, ansvar og trygghet og dermed mulighet til kreativitet og utvikling. Ved Furulunden skole i Mandal jobber en rektor som ser betydningen av å delegere myndighet til sine ansatte.

Les mer >>