Denne uken møtte jeg Carina Oustad, en av de 28 studentene som har fått plass på den nye bachelorgraden i skolefritidspedagogikk ved Universitetet i Stavanger (UIS). Hun gledet seg til å starte på studiet.

Ved hennes egen skole, Svarttjern i Oslo, deler de hennes glede og er stolte av at hun er blant de aller første som skal utdannes som skolefritidspedagog i Norge. Jeg tok en samtale med Carina om det kommende studiet og hennes rolle som AKS-leder.

"Jeg føler meg privilegert som får denne muligheten, og det er fantastisk å ha en arbeidsplass som gir meg full støtte og tilrettelegger for at jeg kan gjennomføre studiet," sier Carina. Hun forteller om en støttende leder som oppmuntrer henne til å ta denne muligheten og som mener at det vil gi et løft for hele skolen.

Carina har allerede tatt studiet i aktivitetspedagogikk i Oslo, der UIS læringsmiljøsenter hadde ansvar for innholdet. Det gav henne smaken på mer kompetanse innen fagområdet og bidro til at hun var blant de 200 som søkte den nye bachelorgraden i skolefritidspedagogikk.

"Jeg ser frem til å utvide min kunnskap og kompetanse, lære mer og skaffe meg nye erfaringer, samt utvide mitt faglige nettverk. Å delta i et studium der andre deler den samme lidenskapen for AKS/SFO som meg, gir meg stor motivasjon," deler hun entusiastisk.

Som AKS-leder er Carina en integrert del av skolens ledelse, og dette sikrer en sammenheng mellom undervisningsdelen og AKS. Hun legger stor vekt på å sette av tid til kvalitetsutvikling for AKS-ansatte. Ukentlig avsetter hun en time til utviklingsmøter med AKS-ansatte. Det er også ukentlige møter mellom lærere og assistenter. Dette gjøres for å oppnå gjensidig informasjonsdeling og forberede kommende uke. Lærerne blir også kjent med rammeplanens innhold gjennom disse faste møtepunktene. 

"Jeg trives med å være tett på barna, å tilbringe tid på basen. Å lede blir enklere når jeg også kan observere og forstå hvordan hverdagen fungerer. Jeg prøver å sette av mye tid til dette," forklarer hun.

Overgang BHG-SFO

fakta om svarttjern Skole SFO
 

30 ansatte og ca 200 barn i AKS + en byomfattende gruppe.

Organisert på tre baser

Ved Svarttjern AKS har overgangen for 60 nye 5- og 6-åringer vært forberedt allerede fra våren. Alle lærere og assistenter som skal jobbe med førsteklassingene i høst, besøkte barnehagene i vår. Slik ble de kjent med barna og kunne forberede dem på møtet med de voksne i august. Carina forklarer at hospitering og besøksdager i 5-6 barnehager er en viktig del av overgangen. I tillegg besøker AKS-leder og sosiallærer også barnehagene. "Dette er en viktig innsats som hjelper oss å kjenne barna som kommer, slik at vi kan tilrettelegge for en så god og trygg start som mulig," forklarer Carina.

Fra 7. august gjennomførte de et eget "Bli skoleklar" kurs på AKS.Kurset er utviklet av PPT i Osloskolen og gjennomføres i samarbeid med undervisningsdelen. Her blir de kjent med rutiner, skolens lokaler, uteområder og de ansatte benytter tiden til å skape grobunn for gode relasjoner.

Les mer om åpning av det nye studiet i skolefritidspedagogikk her
Støtte og tilrettelegging

Vi har gjennom rammeplanen fått en forskrift som er ambisiøs, krever ledelse og tid til utvikling. Ansvaret for at det legges til rette har skoleeier som er kommunene og rektor som er øverste leder ved skolene. Det gleder oss i Nettverket! for SFO at Carina opplever støtte fra egen ledelse. 

Les også

Årets barneveileder 2023 - Nominer din kandidat!

Har du en kollega som er leken, oppmerksom, nysgjerrig og en ekte lysglimtjeger? Send oss en mail og fortell oss mer! Premien er nemlig en tur til Tromsø i november, reise og opphold dekket og deltakelse på konferansen KVALITET I SFO 2023.

Les mer >>

Carina gleder seg til å utvide sitt faglige nettverk

Denne uken møtte jeg Carina Oustad, en av de 28 studentene som har fått plass på den nye bachelorgraden i skolefritidspedagogikk ved Universitetet i Stavanger (UIS). Hun gledet seg til å starte på studiet.

Les mer >>

Håndbok i SFO-arbeid

Planlegger’n for SFO er genial, se egen omtale. Den ligger alltid med inneværende uke åpen, og alle kan notere viktige (og litt uviktige) SFO-ting i den. Men vi har også en annen nyttig bok fra samme forlag; Håndbok i SFO-arbeid.

Les mer >>

Miljøterapautens rolle

Tanken om en vennskapsbase ble utviklet for å dekke behovet for en felles sosial arena for barna på Skøyen skole/AKS. Vi ønsket oss et «annerledes-rom» som skulle være en trygg base.

Les mer >>

Kompetanse i SFO

Er du egentlig klar over hvilken kompetanse din SFO sitter inne med? Er din SFO dyktige på å benytte all kompetansen best mulig?

Les mer >>

Del 1 Turnover i SFO

Stor turnover i SFO er et kjent utfordringsbilde. Turnover har en sammenheng med små stillinger som har gjort at det for folk flest ikke har vært mulig å leve av en slik jobb. For oss medførte dette at vi ikke greide å holde på gode folk og ikke greide å bygge kompetanse i avdelingen

Les mer >>

Annerledes SFO - samme pris?

Ansatte i SFO og AKS har på kort tid organisert sine vennskapsarenaer slik at de oppfyller anbefalt smittevernveileder. Konsekvensen er at de fleste har kuttet ut morgenåpning og tilbyr kortere åpningstid på ettermiddagen. Foreldre blir bedt om å betale full pris, det har fått konsekvenser.

Les mer >>

Nytt utdanningstilbud: Barneveileder i skolefritidsordningen

Fra høsten tilbyr Høgskolen i Hedmark en ny utdanning for deg som jobber eller vil jobbe i SFO. Dette er strålende!

Les mer >>

Miljøterapeut i SFO

Utviklingsarbeide i SFO kan også være å tenke sammensetning av personalgruppen. På Gullhaug SFO i Bærum har de ansatt en miljøterapeut.

Les mer >>