Har du penger, kan du gi barnet ditt bedre muligheter til å etablere nettverk, vennskap, trygghet og en god balanse i livet sitt. Det er bare å spytte i og skrelle av seddelbunken.

Nylig ble det lagt fram nok en undersøkelse som bekrefter tidligere forskning; ensomhet er dødelig.

Allerede ved årtusenskiftet spådde helse-forskere at i 2020 ville de såkalte samsykdommene være en større trussel mot innbyggernes helse enn f eks kreft og hjerte- og karsykdommer. Samsykdommer er en samlebetegnelse som beskriver tilstander som springer ut av problemer i forholdet mellom mennesker. Se Forskningsrådet

Altså; vennskap er livsviktig. 10-åringer som ikke har opplevd gleden over å ha en venn, å være etterspurt, å kjenne på gleden over å dele en hemmelighet osv – er sterkt over-representert på selvmordsstatistikkene mot slutten av ungdomstiden.

Forskerne ved Chapel Hill-universitetet i Nord-Carolina, konkluderer med at det å ha få venner, og ha lite kontakt med andre mennesker er like risikabelt som:

  • Å røyke 15 sigaretter om dagen
  • Å være en alkoholiker
  • Å ikke trene
  • Å være overvektig


Om ensomhet fra Aftenposten 


I SFO/AKS skjer det mye. Tynne, til dels usynlige, tråder spinnes mellom barn. Drevet på en skikkelig måte er en SFO en gedigen sosialiseringsarena, et livets treningsstudio. I den gylne vennskapsalderen fra 6-9 legges mye av grunnlaget for resten av livet. Opplever barnet f eks å havne utenfor samspill og lek, avvisning når hun prøver å bli med i gruppen og dette gjentar seg over tid – gir barnet etter hvert opp. Og tenker tanker som; - Ingen vil leke med meg - Ingen liker meg - Ingen bryr seg hvis jeg er borte noen dager…

Mange SFO/AKS’er er strålende på å takle dette og skaper små felles-situasjoner der alle er med, der også de som sliter litt blir invitert inn og opplevelsen av samhold og tilhørighet blir forsterket. Det er gledelig å registrere at det er mye fokus på slike situasjoner.

Men; vi har et samfunnsproblem. Skal barnet ditt få dette fortrinnet, denne strålende starten på sitt sosiale liv – må du betale fort vekk 30.000 kroner i året. For en presset småbarnsfamilie med flere sett sko i gangen, kan dette inkludert subsidiert barnehage-avgift utgjøre dråpen som feller begeret. Vi har mange SFO’er og AKS’er nå med 99 % deltakelse på 1. og 2. trinn. Dermed blir det enda tydeligere; Gratisskolen vi har hatt siden 1860 har tatt kvelden.

For selvsagt har en velfungerende SFO også betydning for skoleresultater. Sitter du i 1.-3. time og bekymrer deg for om noen vil leke med deg i storefri, og dette skjer daglig over tid, blir det tungt med mattetrening og språkinnlevelse. Barna som leker sammen i SFO og har små og store prosjekter gående der, finner raskt hverandre i friminuttene. Står du utenfor, så står du jammen utenfor.

Nei, jeg orker ikke å formulere dette diplomatisk lenger. Jeg klemmer til og sier det rett ut; Dette kan ikke fortsette. Vi må innse at SFO er blitt en del av hele skolebildet – og kan starte med å gjøre 1. trinn gratis. Etter hvert som oljeprisen smyger seg oppover igjen – hiver vi innpå 2. trinn også.

Den samiske nasjonaldagen

Den samiske nasjonaldagen markeres hvert år 6. februar, og dette skal selvfølgelig markeres i skole/SFO rundt om i landet.

Les mer >>

Foreldresamarbeid med tospråklige foreldre

I møtet med de tospråklige barna og deres familier er det viktig at personalet både setter seg inn i de kulturer barna kommer fra og er bevisst sin egen SFO's kultur og normer, og dermed hvilke krav man stiller til barn og foreldre.

Les mer >>

SFO eller mor

En ny forskningsrapport angår både SFO, leksetilbudet og samfunnets opplegg for småskolebarna. Satt på spissen reiser den spørsmålet; hva er best for barnet på ettermiddagen; SFO eller mor!

Les mer >>

Inkluderende fellesskap

For første gang i vår snart 30-årige historie er SFO/AKS nå formelt tatt inn i felles planer med barnehage og skole. «Stortingsmelding 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» heter dokumentet som skisserer noen spennende planer og muligheter for årene fremover.

Les mer >>

Ensomhet trumfer røyking

Har du penger, kan du gi barnet ditt bedre muligheter til å etablere nettverk, vennskap, trygghet og en god balanse i livet sitt. Det er bare å spytte i og skrelle av seddelbunken.

Les mer >>

Møt Sofagrisene ved Korsvoll Aktivitetsskole

Livet med AKS var egentlig over for fjerdeklassingene ved Korsvoll skole i Oslo, da rektor og AKS-leder fikk en bunke søknader fra elevene om å få lov til å fortsette med skolefritidsordningen i et år til. Resultatet? Den nye avdelingen Sofagrisene.

Les mer >>

Gode barne- og foreldrefelleskap på Bjerkelund SFO – del 1

Bjerkelund SFO i Kristiansund var SFO nummer 217 som jeg besøkte på Tour de SFO. Det ble et møte med en skattekiste full av gode idéer for å skape inkludering og gode felleskap. Byttetorget var en av skattene.

Les mer >>

Gode barne- og foreldrefelleskap på Bjerkelund SFO – del 2

Bjerkelund SFO i Kristiansund var SFO nummer 217 som jeg besøkte på Tour de SFO. Det ble et møte med en skattekiste full av gode ideer for å skape inkludering og gode felleskap. Morgenstemning med egen kopp på frokostklubben var en av disse skattene.

Les mer >>

Vennskap er viktigst

Dannelsen av et sosialt felleskap med andre barn og voksne står sentralt i den nye rammeplanen for SFO, og hvert enkelt barn skal få en opplevelse av å høre til. Slik sørger vi for at det er trygt og godt å være på SFO.

Les mer >>