I veke 44 kvart år er det avisveke kring om på skulane. Den veka mottek vi haugevis med aviser. I staden for å kaste desse med ein gong etter ein har løyst dei daglege avisoppgåvene, så sender vi dei i miljøvenleg gjenbruksloop, og foredlar dei om til formingsprodukt.

Avisene har sjøvsagt årelange tradisjonar med å bli måleunderlag for å bevare benkar og bord, men ved fleire høve vert også avisene trylla om til flotte julegåver. I år sikra vi inn avisene til eit samarbeidsprosjekt i første trinn og SFO. Resultatet vart dei flottaste rive-juletre til å henge på veggen, samt at borna både hadde godt arbeid med å klippe ut sine bokstavar til namnet sitt og fekk gratis klippetrening på kjøpet. Nesten som tre gleder i eit Kinderegg...

Også maisboksar vert trylla om til argaste julepynt i vår base.

I år gjekk vi for reinsdyr-Rudolfar i stor flokk. Tidsbruk på desse oppgåvene var kring to timar på kvar aktivitet, inkludert opprigg og nedrigg. Vi hadde då 20 glade born i sving, samt 2 vaksne med kvart sitt sett blekksprutarmar...

 

 

 

Til desse aktivitetane treng du:

Avis-juletreet

 • Ei avis, gjerne lokalavisa. (I vårt tilfelle Nyss og Sunnmørsposten)
 • Grøn pappkartong i A4-størrelse til å lime treet på
 • Litt raud kartong til å lime namn på
 • Utstansa snøkrystall som stjerne
 • Grillpinne til trestamme
 • Kvitt passepartout
 • Limpistol
 • Limstift
 • Saks

Reinsdyr-Rudolf

 • Saks
 • Skulelim
 • Limpistol
 • Målepensel
 • Ei tom maisboks
 • Litt hampetau til sløyfe
 • Eitt sett "levande auger"
 • Ein raud ponpong til nase
 • Brun måling til å måla boksa med
 • Litt brun kartong til kropp og tagger på horna
 • Litt dacron eller bomull til å fylle ned i maisboksa som snø
 • Ein stk. julestokk til kvart reinsdyr (vi kjøpte pakkar på 20 på Europris)

Då er det berre å lime saman delane slik du får trylla fram eit avistre og ein Rudolf i særklasse!

God jul i fjøs og skjul!