Standard bekymringsmelding for offentlig ansatte

Barnevernet.no

Her finner du en standard mal for bekymringsmeldinger fra barnevernet.

Les mer >>

Taushetsplikt mellom institusjoner – en sterk historie

M. Karlsrud

Jeg har hatt kombinert stilling i kommunen, med 40% i barnehage og 50% i SFO. Som barne- og ungdomsarbeider. Der fulgte jeg barn videre, fra barnehage til skole. Noe jeg syntes var helt fantastisk! Men, jeg opplevde en del vanskeligheter.

Les mer >>

Taushetsplikten din

Anne Charlotte Fleischer

Det er primært opplysninger om noens personlige forhold som er underlagt taushetsplikt, jf. bvl. § 6-7 første og annet ledd og fvl. § 13 første ledd nr. 1. På barnevernområdet omfatter dette også opplysninger om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, yrke, bopel og arbeidssted.

Les mer >>

Hvorfor investere i trivsel?

Vivian M. Luth-Hanssen

I norsk arbeidsliv er det en akseptert sannhet at trivsel er viktig for ansatte.

Les mer >>

Har arbeidstaker krav på røykepauser?

Kjell Simonsen

Noen av de som røyker vil kanskje forvente at man kan ta røykepauser i løpet av arbeidsdagen. Men har de egentlig krav på det?

Les mer >>

Hvordan skrive en saklig og god attest

Kjell Simonsen

Det er viktig å tenke nøye gjennom hva du ønsker å formidle om arbeidstakeren som slutter hos deg

Les mer >>

Har arbeidstaker krav på røykepauser?

Kjell Simonsen

Noen av de som røyker vil kanskje forvente at man kan ta røykepauser i løpet av arbeidsdagen. Men har de egentlig krav på det?

Les mer >>

Slik blir lov om OTP

Kjell Simonsen

Lurer du eller noen av dine medarbeidere på hvordan Lov om obligatorisk tjenestepensjon er? Her kommer en liten innføring.

Les mer >>
-->