Mottak av nye 1. klassinger og ikke minst deres foreldre nærmer seg. Når vi hører rykter om en SFO eller AKS blir vi nysgjerrige. Når ryktene attpåtil kan dokumenteres blir det interessant for flere. Rundt Kjelsås Aktivitetsskole i Oslo svirret den positive bakpraten forrige høst. Vi ville gjerne vite hvorfor og ringte til AKS-leder Andre.

- Leder ved Kjelsås Aktivitetsskole, André Almstrøm, er du klar over at det er lekkasjer i miljøet rundt deg? 

- Hva mener du – lekkasjer? 

- Ja, vi har fått klare indikasjoner på at foreldrene er veldig godt fornøyd med oppfølgingen av skolestarterne denne høsten. Hør bare her hva en mor har meldt inn;
Jeg vil takke AKS- teamet hos førsteklassene for en fantastisk oppfølging, trøst og støtte til min Marie som syns det har vært veldig skummelt å begynne på skolen. Dere har vært enestående og stilt opp langt utover det vi kunne forvente!
Som mamma - som opptil flere ganger har måttet gå gråtende selv fra en fortvilet Marie - er jeg dere takknemlig fra dypet av mitt hjerte - intet mindre:)
Dere får Marie til å føle seg trygg - og som dere ser begynner det allerede å hjelpe - hun er litt tøffere nå. Så bra jobbet til hele gjengen som jobber med 1. klassingene.

Hilsen Gunn

 

- André, er du der. Det er så stille..?

- Ja, jo – trivelig det her. Det er ikke helt tilfeldig, egentlig…

 

- Nei, vi kan tenke oss det. Jeg har et fromt ønske på vegne av Nettverket! for SFO. Kan ikke du slå ned noen linjer om hva dere gjorde dette året for å ta imot Marie og de andre seksåringene?
- OK

Her er noen linjer fra André Almstrøm og hans dyktige baseleder Malin Wiig.
AKS, aktivitetsskolen, er for veldig mange, det første møte foresatte og barn har med skolen. At førsteinntrykket skaper tillit/trygghet for foresatte er av uvurderlig betydning for skolen som institusjon/organisasjon.

Basert på tilbakemeldinger fra tidligere år ønsket vi å ha en perfekt oppstart for førsteklassingene i 2013. Med 113 nye skolestartere hadde vi litt av en utfordring!

 

Vi startet med informasjonen. God og korrekt informasjon til foresatte kan være helt avgjørende for opplevelsen når skolelivet starter.

Vi sendte derfor ut et infobrev i april og et i juni. Dette sparte oss for mange spørsmål.

Baseleder, rektor og AKS-leder holdt foreldremøter hver mandag og fredag i ukene før oppstart i august. Ja, du leste riktig. Kl 11 hver mandag og fredag fra 2. august har vi gjennomført foreldremøter for dem som ønsket å komme. Og fremmøtet på disse 4-5 foreldremøtene har vært virkelig bra. Her ble det gitt informasjon om AKS og foreldrene fikk stille spørsmål. Dette beroliget nok mange foresatte som hadde skolestartere for første gang. Overgangen fra barnehage til skole er stor for mange foresatte.

På Kjelsås har vi fokusert på å ha ekstra god bemanning på 1. trinn i oppstarten. Vi har én baseleder og ti assistenter som jobber fast. I tillegg har vi vikarer som har jobbet hos oss tidligere, og ansatte som er "til overs" fra andre avdelinger dersom det har dukket opp færre barn enn påmeldt der. Det vil si at på det meste var det rundt 15-16 personer på jobb de første to ukene. Det var ikke én for mye! Når man hadde tatt imot ett barn, vist det rundt og fått det i lek, var det å stille seg opp ved døra; klar til å motta nestemann.
31. juli kom vikarer og nyansatte på jobb. Vi hadde da avdelingsmøte der det var stort fokus på hvordan man møter skolestarterne og deres lett nervøse foresatte. Vi håndhilser på barna, så de foresatte. Vi smiler og er positive. Viser dem hvor doen er, så garderobeplassen og til slutt hvor de skal krysse seg ut og inn. Når barna kommer på morgenen og går på ettermiddagen, skal de hilses med navnet sitt.
Det ble også informert på foreldremøtet om at det vil være faste voksne per klasser i starten. Da kan ansatte lære seg navnene på én eller to klasser istedenfor alle 113 på én gang. Da vet dessuten de foresatte hvilke voksne de kan spørre angående sitt barn. Dette fungerte meget bra. Foreldrene kunne undres om hvordan dagen på AKS hadde vært og få et skikkelig svar.
Det ble hengt opp en oversikt ved krysselista der klasseansvarlig står oppført. Der henger det også bilder av alle som jobber på 1. klasse i august og om de er faste eller vikarer.
Dersom barn gråt da de foresatte gikk, ringte vi dem opp igjen så snart vi hadde anledning for å fortelle at alt gikk bra. Dette ble det satt stor pris på!

Vi fokusert mye på å gjøre ting klassevis med de samme ansatte hver dag. Dette skaper trygge og faste rammer både for barn og ansatte. Vi hadde fokus på å få alle barna i lek og hadde helt enkle aktiviteter som danseleker, lek i hallen, ansiktsmaling og mye lek ute i skolegården.

Og nå hører vi at den positive bakpraten går. Det varmer!

Flere artikler innen Fra barnehage til skole/SFO

Alle må gjøre seg "klare" for hverandre

I ukene frem mot sommerferien skal vi legge ut saker som går under tema "Overgangen fra barnehage til skole/SFO"

Les mer >>

Skolestarterne rykker i selen

Det er nå det begynner, mottaket av høstens glade barn som aldri har gått på skole før. I barnehagen har seksåringene seniorstatus og rettigheter på linje med en gresk statsansatt. Hvordan blir det når barnet havner innenfor ditt ansvarsområde?

Les mer >>

Mottak av førsteklassinger

Når vi hører rykter om en SFO eller AKS blir vi nysgjerrige. Når ryktene attpåtil kan dokumenteres blir det interessant for flere. Rundt Kjelsås Aktivitetsskole i Oslo svirrer den positive bakpraten etter høsten. Vi ville gjerne vite hvorfor…

Les mer >>

Varm velkomst - og dag 2

Om noen uker stiller vi raske og friske på jobb klare til å ta imot nye 1.klassinger. Det gjør de også ved Apeltun skole i Bergen, der SFO-leder Jonny Eriksen har klare oppfatninger om hva de yngste fortjener.

Les mer >>

Innspill fra en mor

Nå legges grunnlaget for et godt SFO-liv for nye barn på vei inn porten. Innspillet kom fra en mor til et nettmøte jeg hadde i Dagbladet etter et oppslag om SFO.

Les mer >>

Bli kjent-leker

Veldig mange SFO’er er barnas første møte med skolen og da kan det være smart å ha noen bli kjent-leker som gjør overgangen lettere for 6-åringene. Noen av disse har vi lagt ut på SFOnett før men gode forslag kan ikke gjentas for ofte.

Les mer >>

Foreldre & SFO

Kjære mor & far. Vi gjør oss klare for å ta imot nye 1. klassinger her i SFO. I år er faktisk ditt barn blant disse aller yngste i skolesamfunnet, og vi har noen tanker om hvordan vi sammen skal bidra til å gi ditt barn en god start.

Les mer >>

God SFO-start = God skolestart

Vi har alle, både ansatte på skole og SFO, foreldre og barna selv et sterkt ønske om at skolestarten og starten på SFO-året skal bli best mulig. Her er noen tips på veien mot en god start.

Les mer >>

Landet rundt med oppstart

Vi har tatt en ringerunde for å høre hvordan SFO’er landet rundt gjør det i forbindelse med mottak av nye barn ved skolestart. Vi har vært opptatt av forberedelsesfasen, gode rutiner og selve mottaket av nye foreldre og barn.

Les mer >>