For mange høyrest overskrifta sikkert rett og slett heilt korka ut, og det er akkurat det som er heile poenget.

Ideen med topptur fekk vi frå ein kjær tidlegare kollega ved namn Tonje under den totale koronanedstenginga, då all kommuniksjon mellom elev-skule-SFO skjedde digitalt. Den merkelege tida då vi faktisk vart heilt nøydde til å bruke den meir kreative hjernehalvdelen vår. Aldri så gale at det ikkje er godt for noko. Toppturen var eigentleg ei heimeoppgåve i kunst- og handtverk, men no i haustferien small vi til med ny topptur. Denne gangen i lag med gjengen i SFO!

 

 

 

Flokken vart rett nok litt småstressa då dei vart lanserte for denne toppturen, og vi peika på det høgste og ruvande fjellet vårt som akkurat den natta hadde kome nysnø på, men krisestemninga la seg kjapt då dei skjøna konseptet.

Oppgåva er av det enklaste i verda, og kan utførast kvar som helst, men vi erfarte at dei beste resultata vart mekka i områda der det var røtter og stein...

 

 

I tillegg til at dette er ein snodig og kjekk måte å gå på tur på, så er det aldeles gratis. I tillegg får vi gjenbruke mjølkekorkene/mjølketoppene. Berre hugs alltid å ta dei med heim, slik plasten ikkje vert liggande igjen ute.

DutrengMjølkekorker/mjølketopper

Ein sprit-tusj for å teikne auger på korkene/toppene

Ein flokk kreative barn, og eit par crazy såkalla vaksne

Fantasi, og ope sinn

Eit område som gir rom for kreativitet, helst ute

Ta deg ein topptur då vel

 

 

 

 

Vår topptur vart i allefall ein heilt topp tur!

Helsing Janne og Co` ved Hundeidvik SFO