Pilotprosjektet «korps i SFO» sørget for en rekruttering til Kristiansund skolekorps som man ikke hadde sett maken til siden 90-tallet. En rekruttering som gjør korpset mer robust og bærekraftig. Denne uken sa politikerne at de var positive til å støtte prosjektet videre.

Koronaen stoppet alt rekrutteringsarbeid og muligheten til å vise seg frem for mange som drev med kultur og idrett.  I Kristiansund skolekorps satt de igjen med en liten gruppe av de eldste elevene. Totalt var de 12–13 aktive. Da dukket ideen "Korps i SFO" opp. 

Her snakker vi om ca 400.000 i året over 4 år til kulturskolen for gratis korps i SFO. Hundrevis av barn blir kjent med en hobby de fleste ellers ikke ville prøvd. Hvor 40 % av barna i piloten fortsatte i korps og kulturskole.

Arne Larsen
Primus motor Korps i SFO i Kristiansund

Hvordan organiseres "Korps i SFO"

Nedgangen i elever på kulturskolen gjorde at de hadde lærere som ikke fikk fylt timene sine. Et problem som de snudde til en mulighet. Den ledige lærerkapasiteten ble flyttet inn i skolefritidsordningen hos Innlandet skole. En liten byskole med 125 elever. Effekten ble langt større enn noen hadde forestilt seg.

En dag i uka får 40 elever musikkundervisning i SFO tiden. Alt er gratis. Kulturskolen ordner med lærere, skolen har rommene og korpset stiller med instrumenter.

Rektor Gerd Inger Endreseth forteller om en  respons over all forventning. - Ungene fikk en lapp med hjem, fikk teste litt instrumenter og så var vi i gang. Tre uker seinere spiller 30 prosent av elevene våre på et korpsinstrument!

Prosjektet videreføres

Formannskapet vedtok følgende: Prosjekt og drift av piloten Korps i SFO i Kristiansund kommune har gitt svært positive erfaringer. Vi har ambisjon om å sette av midler til dette i sammenheng med budsjettjustering i juni.

Planen er at hver skole får første semester gratis som korps i SFO, etter det går de inn i vanlig drift, som medlemmer i korps og kulturskolen. Drømmen er et aspirantkorps pr skole/SFO som da blir selvrekrutterende.  

Rammen til kulturskolen økes de neste 4 årene for å kunne gjennomføre dette!

Suksessen i Kristiansund har gjort at det nå gjøres flere piloter og prosjekt med Korps i SFO rundt om i landet. 

kilde: nrk

Se egen sak på nrk.no og video fra Korps i SFO på Innlandet skole her

Vi Nettverket! for SFO heier på Kristiansund kommune, kulturskolen og SFO som skal viderutvkle samarbeidet de neste fire årene. At tilbudet er gratis sikrer at prosjektet i SFO er inkluderende. 
I den nye stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur står det at kulturskolene skal samarbeide mere med grunnskolen.
Hva sier rammeplanen for SFO?Kultur skal ha en viktig plass i SFO. SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter, slik som musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet. Gjennom kulturaktiviteter skal SFO gi støtte til at barna får skape sine egne uttrykk og får kjennskap til ulike måter å uttrykke seg på, slik at mangfoldet i barnegruppen blir representert. SFO skal bidra til at barna møter samisk kultur. 

Har laget egen SFO-versjon av populært mobilspill

Barna på Vikhammeråsen SFO hadde lenge lekt at de var crewmates og imposters i det digitale spillet Among Us. Kreative SFO-ansatte har hjulpet barna med å bringe spillet ut i den fysiske verdenen.

Les mer >>

17. mai sløyfer (fra arkivet)

Håvik SFO i Karmøy kommune er nå klar for 17.mai. De har laget sine helt unike 17.mai sløyfer.

Les mer >>

Dramaleker

Dramaleker kan brukes som forberedelser til drama/teater-timen, som trygghetsøvelser, som moro og mye annet rart.

Les mer >>

Rockekonsert for SFO

Tenk dere 400 SFO-barn på rockekonsert. I Stavanger fikset de en litt annerledes aktivitet for SFO-barna, til stor jubel.

Les mer >>

Innendørs hyttebygging

Hyttebygging kan også foregå innendørs. Gjerne i litt andre former enn ute, men mulighetene er mange. Kanskje flere enn vi tror.

Les mer >>

Lag en flott kulepenn

Kjempekul kulepenn. Enkel å lage

Les mer >>

Barneveiledaren - ein sjølvlysande unik blekksprut!

Har de nokon gong tenkt på det? Ikkje?Ikkje vi heller eigentleg, før tanken berre la seg der. Det er no vel ikkje noko som er meir sjølvsagt å samanlikne barneveiledaren med enn ein blekksprut!

Les mer >>

Lag en edderkopp

Kul edderkopp, enkel å lage

Les mer >>

BYEN ved Hannestad SFO

På vegne av redaksjonen i SFOnett ble jeg invitert til Hannestad SFO og deres utstilling «Byen». En utstilling basert på mange små prosjekter hvor barns medvirkning og «det kreative barnet» skulle stå i fokus.

Les mer >>