Etter første dag på årets konferanse Kvalitet i SFO 2023 i Tromsø kan du/dere besøke en SFO med 190 barn fordelt på 3 baser som oser kvalitet. Bli med til Tromsø og Prestvannet SFO!

Prestvannet skole ble bygget i 1975 som en av flere landskapsskoler i Norge. Det er i dag ca 190 barn på SFO som er organisert på tre baser og i sambruk med undervisningsdelen. De tre basene er Hiet (1.klasse), Heimen (2.trinn, 3. trinn og 1-3 trinn samisk) og Fjæra (4.trinn).

I 2001 fikk skolen samisk aldersblandet klasse. Denne består i dag av 75 elever som har all opplæring på samisk og som kommer fra hele kommunen.

Linda og Kristin inviterer oss
på SFO-besøk 16.11.    

Linda Angelsen og Kristin Kjørsvik er SFO-ledere ved Prestvannet skole og vil sammen med de andre ansatte på SFO vise oss rundt og fortelle om hvordan de organiserer SFO. 

 

 

 

Prestvannet SFO har laget en målsetning som skal skape rammer for barnas muligheter og utvikling i SFO:

 • At SFO skal være en trygg plass å være
 • At barn og voksne opplever omsorg og anerkjennelse
 • Leken, som er den største sosialiseringsarena hvor barn utvikler sosial kompetanse, forståelse og respekt for hverandre
 • At venner er viktige
 • At voksne skal være støttespillere for barna
 • At vi gjennom våre aktiviteter stimulerer barnas fantasi og kreativitet
 • Å ha barnemøter der ungene er med i en demokratisk prosess, og de får øvelse i å ta ordet i forsamlinger og å lytte til andres argumenter. 
 • Vi tilbyr en variert meny med enkel varmmat tre ganger pr. uke og frukt og grønt to ganger pr. uke.

 

 

Stikkord om besøket
 • Omvisning og info om organisering
 • Inkludering
 • Lek og sosial kompetanse
 • Egen 4.klassebase (Fjæra)
 • Slik lever rammeplanen ved Prestvannet SFO

 

Sted: Prestvannet skole SFO

Tid : 16.11.23 kl 1515 (avreise Ishavshotellet Tromsø med buss/tilbake ca 1700).

Pris: 0 for påmeldte på konferansen (men begrenset med plasser, førstemann til mølla)

Servering: Blir enkel servering og kaffe/te ved ankomst Prestvannet skole SFO

Påmelding: Gjøres samtidig som du melder på Kvalitet i SFO

 

Rom for lek og læring - se filmen her

Filmen "Rom for lek og læring" og gir deg konkret opplegg for en planleggingsdag eller tilsvarende.

Les mer >>

Del 1 Turnover i SFO

Stor turnover i SFO er et kjent utfordringsbilde. Turnover har en sammenheng med små stillinger som har gjort at det for folk flest ikke har vært mulig å leve av en slik jobb. For oss medførte dette at vi ikke greide å holde på gode folk og ikke greide å bygge kompetanse i avdelingen

Les mer >>

Suksessfaktor i personalgruppa: Lagfølelse

For at vi skal lykkes som personalgruppe må vi jobbe som et lag, eller et team om du vil. Men et lag kan bestå av personer som jobber i flere ulike retninger med sine egne behov i fokus framfor gruppas.

Les mer >>

Læring i SFO – 2

En rekke kommuner har endret eller presisert mål knyttet til innhold og kvalitet i SFO. Det er helt strålende. Et tydeligere SFO-tilbud bør gi økt motivasjon både hos ansatte og barn. Men hva med det usynlige gjerdet rundt?

Les mer >>

Miljøterapautens rolle

Tanken om en vennskapsbase ble utviklet for å dekke behovet for en felles sosial arena for barna på Skøyen skole/AKS. Vi ønsket oss et «annerledes-rom» som skulle være en trygg base.

Les mer >>

LØFT-ledelse i praksis

Som leder i barnehage, SFO eller en annen bedrift som har en ”kundegruppe” bestående av små mennesker på vei til å finne ut av livet og seg selv, er det ekstra viktig å ha ansatte som hele tiden er på sitt beste.

Les mer >>

Slik tar du livet av kreativiteten

Du har kanskje prøvd å møte motstanden i svarene ”Nei, det går ikke, det har vi prøvd” eller ”har du noe dokumentasjon på hva det gir av resultater”.

Les mer >>

Erfaringer og tips fra Danmark før gjenåpning av SFO

Vi har tatt en prat med Marianne Gaardsdal. Hun er pedagog ved Finderuphøj Skole SFO i Viborg. Her får du erfaringer, tips og råd etter at de nå har gjenåpnet SFO den siste uken.

Les mer >>

ÅRETS BARNEVEILEDER 2020 CHRIS

Årets barneveileder ble i dag kåret foran 650 deltakere på tidenes første digitale konferanse. Vi gratulerer Chris Magne Johansen ved Herøy SFO.

Les mer >>