Etter første dag på årets konferanse Kvalitet i SFO 2023 i Tromsø kan du/dere besøke en SFO med 190 barn fordelt på 3 baser som oser kvalitet. Bli med til Tromsø og Prestvannet SFO!

Prestvannet skole ble bygget i 1975 som en av flere landskapsskoler i Norge. Det er i dag ca 190 barn på SFO som er organisert på tre baser og i sambruk med undervisningsdelen. De tre basene er Hiet (1.klasse), Heimen (2.trinn, 3. trinn og 1-3 trinn samisk) og Fjæra (4.trinn).

I 2001 fikk skolen samisk aldersblandet klasse. Denne består i dag av 75 elever som har all opplæring på samisk og som kommer fra hele kommunen.

Linda og Kristin inviterer oss
på SFO-besøk 16.11.    

Linda Angelsen og Kristin Kjørsvik er SFO-ledere ved Prestvannet skole og vil sammen med de andre ansatte på SFO vise oss rundt og fortelle om hvordan de organiserer SFO. 

 

 

 

Prestvannet SFO har laget en målsetning som skal skape rammer for barnas muligheter og utvikling i SFO:

 • At SFO skal være en trygg plass å være
 • At barn og voksne opplever omsorg og anerkjennelse
 • Leken, som er den største sosialiseringsarena hvor barn utvikler sosial kompetanse, forståelse og respekt for hverandre
 • At venner er viktige
 • At voksne skal være støttespillere for barna
 • At vi gjennom våre aktiviteter stimulerer barnas fantasi og kreativitet
 • Å ha barnemøter der ungene er med i en demokratisk prosess, og de får øvelse i å ta ordet i forsamlinger og å lytte til andres argumenter. 
 • Vi tilbyr en variert meny med enkel varmmat tre ganger pr. uke og frukt og grønt to ganger pr. uke.

 

 

Stikkord om besøket
 • Omvisning og info om organisering
 • Inkludering
 • Lek og sosial kompetanse
 • Egen 4.klassebase (Fjæra)
 • Slik lever rammeplanen ved Prestvannet SFO

 

Sted: Prestvannet skole SFO

Tid : 16.11.23 kl 1515 (avreise Ishavshotellet Tromsø med buss/tilbake ca 1700).

Pris: 0 for påmeldte på konferansen (men begrenset med plasser, førstemann til mølla)

Servering: Blir enkel servering og kaffe/te ved ankomst Prestvannet skole SFO

Påmelding: Gjøres samtidig som du melder på Kvalitet i SFO

 

Samhandlingskompetanse

Ved Jåtten skole i Stavanger snakker SFO-leder Mona Gjøse Skaaren om hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til sambruk mellom undervisning og fritid. Hun kan også fortelle om et sykefravær på under 3 % og en lav turnover de siste fem årene.

Les mer >>

Hvordan kommer du på jobben?

En nøkkel til å oppnå kvalitet i SFO ligger i engasjementet og motivasjonen til de ansatte. Ved å være den aller beste utgaven av oss selv på jobb kan vi skape et positivt miljø og legge grunnlaget for et meningsfylt lærings- og lekemiljø for barna.

Les mer >>

Samarbeid mellom rektor og SFO-leder

Tillit i et arbeidsforhold er at noen tror på deg, og våger å delegere deg myndighet. Dette er elementer som gir frihet, ansvar og trygghet og dermed mulighet til kreativitet og utvikling. Ved Furulunden skole i Mandal jobber en rektor som ser betydningen av å delegere myndighet til sine ansatte.

Les mer >>

Total kvalitetsledelse

Total kvalitetsledelse er en fremgangsmåte for å styre en organisasjon med fokus på kvalitet, basert på medvirkning av alle medarbeiderne m.m.

Les mer >>

Bygging av et positivt arbeidsmiljø: Ledelsens rolle og ansvar

En leder har ansvaret for å skape et godt arbeidsmiljø, da ledelse innebærer samspill og håndtering av mellommenneskelige relasjoner. Det er viktig at arbeidsmiljøet oppleves som trygt og godt for alle ansatte. Ofte tenker man at trivsel og tiltak for å øke trivselen er det som definerer et godt arbeidsmiljø. Men arbeidsmiljøet omfatter også planlegging, organisering og gjennomføring av arbeidet, da dette igjen påvirker de ansattes helse og produktivitet.

Les mer >>

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den gjelder fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette var på høy tid, mens andre synes at en nasjonal rammeplan er unødvendig styring av noe som allerede fungerer godt på lokalt nivå.

Les mer >>

Nettverket! for SFO - 25 år med Kvalitet i SFO

Under årets jubileumskonferanse ble Terje overrasket da han skulle avslutte dag en av konferansen. Se videohilsen fra blant annet kunnskapsminister Tonje Brenna. VI er et nettverk, så disse gratulasjoner er til oss alle.

Les mer >>

Piloter styrker kvaliteten i fritidshjemmet

Norrköping kommune bruker fritidslærere som piloter i sitt utviklingsarbeid i fritidshjemmene. Piloten jobber i praksisfeltet og bidrar som profesjonsmentor på egen skole. Slik knyttes teori og praksis sammen, og piloten er brobyggeren.

Les mer >>

SFO/AKS åpner igjen – vi gjør oss klar

Om knappe to uker skal SFO/AKS gjenåpne. Regjeringen skal denne uken komme med en veileder. I Danmark åpner de denne uken og vi har sett på deres retningslinjer og hvordan de forbereder seg.

Les mer >>