Til våren tilbys videreutdanningen Mat og bevegelsesglede i SFO. Oppstart av utdanningen er torsdag 18.01.24. Søknadsfrist til studiet er 01.12.23. Les mer om studiet her og hvordan du kan søke her.

Studietilbudet tar sikte på å imøtekomme SFO-ansattes ønsker og behov for en relevant, givende og ikke minst gjennomførbar videreutdanning. Studietilbudet er heldigitalt, nasjonalt tilgjengelig og består av korte, ukentlige undervisningsøkter. Det gis ukentlige, små arbeidsoppdrag gjennomført ved egen SFO. Studentene kan velge mellom skriftlig eller muntlig besvarelse av et obligatorisk arbeidskrav og eksamen.

Gjennomgående bygger studiet på et relevant faglig innhold i samspill med deling av studentenes erfaringer og refleksjoner fra egen SFO. Studentene får tilgang til ulike verktøy og ressurser, og de mottar veiledning i arbeidet med å knytte teori til praksis på den måten som er mest gunstig for dem og deres SFO.

Til våren tilbys videreutdanningen Mat og bevegelsesglede i SFO. Oppstart av utdanningen er torsdag 18.01.24. Søknadsfrist til studiet er 01.12.23. 

Om studiet MAt og bevegelsesglede

Mat og bevegelsesglede i SFO er en heldigital videreutdanning som gir kompetanse innenfor mat og måltidsglede, samt fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO. Utdanningen tar utgangspunkt i nasjonal rammeplan for SFO, og du vil lære å knytte mat og bevegelse til tematikker som; voksenrollen, medvirkning, mangfold, inkludering, skaperglede, utforskertrang og bærekraft.

Hva lærer du?

Sentralt i utdanningen står SFO sitt verdigrunnlag, og nasjonale råd om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Du vil få et innblikk i hvordan måltider og fysisk aktivitet kan bidra til helsefremming, matglede, bevegelsesglede og utvikling av sosiale relasjoner. I et samspill mellom faglig kompetanse og deling av egne erfaringer og refleksjoner, vil du lære hvordan det kan tilrettelegges for en kunnskapsbasert og inspirerende mat og bevegelsespraksis i SFO.

Målgruppe

Utdanningen passer for deg som jobber i SFO og ønsker å heve kompetansen knyttet til tilrettelegging for mat og måltidsglede, og fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Det er et krav at du jobber i SFO, da praktisk utprøving på egen SFO er en sentral del av utdanningen.

For å dekke alle fagområdene som er beskrevet i nasjonal rammeplan for SFO, videreutvikler HVL tilbudet ytterligere. F.o.m. høsten 2024 vil HVL tilby fire nye videreutdanninger som er bygget opp etter samme modell og hver modul vil dekke ulike fagområder fra rammeplanen. To av dem blir tilbudt på høsten og to av dem til våren igjen.

De som skal gå høsten 2024 er: 

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO (7,5 stp) og Lek i SFO 87,5 stp).

Våren 2025 kommer: 

Kunst og kulturaktiviteter i SFO (7,5 stp) og Mat og måltidsglede i SFO (7,5).

For å sikre et fleksibelt studietilbud vil modulene i studiemodellen ha egne uavhengige opptak. Det vil si at studentene står fritt til å selv velge om de kun ønsker å gjennomføre én modul, to samtidig, eller flere over lengre tid.

Det faglige innholdet i modulene tar utgangspunkt i nasjonal rammeplan for SFO, med formål å øke SFO-ansattes kompetanse knyttet til arbeid med implementering av rammeplanen i deres daglige praksis.

SFO-leder ved Foldnes skole Ann Elin Street om erfaringer med studiet

- Jeg er både stolt og veldig glad for at det nå satses på kompetanseløft og videreutdanning for SFO ansatte og vi har fått egen bachelor utdanning. Fint med økt fokus på kvalitet i SFO, som også bidrar til å øke statusen for SFO.

Jeg er som SFO-leder opptatt av at barneveiledere som deltar på kurs eller videreutdanning opplever at det de lærer er praksisnært og nyttig i det daglige arbeidet de skal utføre på SFO.

Det som er veldig positivt med studiet til høyskolen i Vestlandet er at det mellom samlingene er lagt opp til praksisnære arbeidsoppgaver som er gjennomførbare i løpet av den ordinære arbeidsdagen. Dette er med på å gi et løft til hele personalgruppen. Alle oppgavene er i tråd med innholdet i rammeplanen. Tid er ofte en utfordring i SFO og gjennom studiet lærer man hvordan man kan anvende didaktiske planer i forkant av aktiviteter. Med god planer er ofte 90 prosent av jobben gjort.

I tillegg til individuelt arbeid i studiet, er det refleksjonsoppgaver og erfaringsdeling i grupper på tvers av landet med ansatte fra SFO. Det var utrolig givende og lærerikt.

Spennende å lære av hverandre.

Studiet er gjennomførbart da det hovedsakelig er samlinger en dag i uken. 1.5 time hver uke og det er digitalt. Til tross for at vi har ulike rammer i hver kommune så kan alle bruke verktøyene man får gjennom studiet

Studiet har ført til kvalitetsutvikling ved vår SFO ved at vi har turt å våge å tenke nytt, prøve ut, teste ut i praksis, spille på lag med barna. Vi ser at det har ført til måltidsglede og ikke minst økt fysisk aktivitet.

Vi reflekterer mer over hvorfor vi gjennomfører og ikke bare utfører. Jeg vil virkelig anbefale studiet. Og som SFO leder er det med stolthet og glede jeg ser at barneveilederne opplever mestring og glede ved å bruke det de har lært.

 

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den gjelder fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette var på høy tid, mens andre synes at en nasjonal rammeplan er unødvendig styring av noe som allerede fungerer godt på lokalt nivå.

Les mer >>

Å lede i motvind

En artikkel om ledelse. For SFO-leder tenker vi; det er verd å kikke gjennom denne artikkelen på leting etter det enen innspillet akkiurat du kan ha glede av.

Les mer >>

Nytt utdanningstilbud: Barneveileder i skolefritidsordningen

Fra høsten tilbyr Høgskolen i Hedmark en ny utdanning for deg som jobber eller vil jobbe i SFO. Dette er strålende!

Les mer >>

Kan du være venner med en medarbeider?

Du behøver ikke overgi deg totalt til rollen som den ensomme ulv selv om du er leder. Det er ikke noe i veien for at du kan være venner med en medarbeider, men det krever bare at du tar noen forholdsregler.

Les mer >>

KVALITET I SFO 2020 - programmet er klart

Velkommen til årets landskonferanse for SFO- og AKS-folket – den 23. utgaven av KVALITET I SFO.

Les mer >>

ÅRETS BARNEVEILEDER 2020 CHRIS

Årets barneveileder ble i dag kåret foran 650 deltakere på tidenes første digitale konferanse. Vi gratulerer Chris Magne Johansen ved Herøy SFO.

Les mer >>

Faglig stolthet til alle ansatte

Vi er mange tusen ansatte i SFO. En liten yrkesgruppe i en institusjon med kort historie. Det er avgjørende at vi alle arbeider med å utvikle forståelse for hva yrket egentlig innebærer

Les mer >>

Organisering i team og aldersblanding ved Vikåsen SFO

Ansatte uttrykte at det var “mye å tenke på”. Da startet arbeidet med å se på muligheten for å organisere de ansatte på SFO i team. Ideen kom etter gode erfaringer med et tiltaksteam. Avdelingsleder med ansvar for SFO Wenche Husby ønsket at ny organisering skulle føre til bedre bruk av ressursene og gi barna enda bedre SFO.

Les mer >>

Å knipe en kollega på fersken

LØFT (løsningsfokusert arbeidsmåte) er ikke bare for barn. Vi voksne i SFO er utrolig nok skrudd sammen på samme måte som de vi er barneveiledere for. Og det betyr at vi må være ekstra skjerpet fordi en lysglimtjakt hos en kollega er en krevende og viktig oppgave.

Les mer >>