Til våren tilbys videreutdanningen Mat og bevegelsesglede i SFO. Oppstart av utdanningen er torsdag 18.01.24. Søknadsfrist til studiet er 01.12.23. Les mer om studiet her og hvordan du kan søke her.

Studietilbudet tar sikte på å imøtekomme SFO-ansattes ønsker og behov for en relevant, givende og ikke minst gjennomførbar videreutdanning. Studietilbudet er heldigitalt, nasjonalt tilgjengelig og består av korte, ukentlige undervisningsøkter. Det gis ukentlige, små arbeidsoppdrag gjennomført ved egen SFO. Studentene kan velge mellom skriftlig eller muntlig besvarelse av et obligatorisk arbeidskrav og eksamen.

Gjennomgående bygger studiet på et relevant faglig innhold i samspill med deling av studentenes erfaringer og refleksjoner fra egen SFO. Studentene får tilgang til ulike verktøy og ressurser, og de mottar veiledning i arbeidet med å knytte teori til praksis på den måten som er mest gunstig for dem og deres SFO.

Til våren tilbys videreutdanningen Mat og bevegelsesglede i SFO. Oppstart av utdanningen er torsdag 18.01.24. Søknadsfrist til studiet er 01.12.23. 

Om studiet MAt og bevegelsesglede

Mat og bevegelsesglede i SFO er en heldigital videreutdanning som gir kompetanse innenfor mat og måltidsglede, samt fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO. Utdanningen tar utgangspunkt i nasjonal rammeplan for SFO, og du vil lære å knytte mat og bevegelse til tematikker som; voksenrollen, medvirkning, mangfold, inkludering, skaperglede, utforskertrang og bærekraft.

Hva lærer du?

Sentralt i utdanningen står SFO sitt verdigrunnlag, og nasjonale råd om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Du vil få et innblikk i hvordan måltider og fysisk aktivitet kan bidra til helsefremming, matglede, bevegelsesglede og utvikling av sosiale relasjoner. I et samspill mellom faglig kompetanse og deling av egne erfaringer og refleksjoner, vil du lære hvordan det kan tilrettelegges for en kunnskapsbasert og inspirerende mat og bevegelsespraksis i SFO.

Målgruppe

Utdanningen passer for deg som jobber i SFO og ønsker å heve kompetansen knyttet til tilrettelegging for mat og måltidsglede, og fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Det er et krav at du jobber i SFO, da praktisk utprøving på egen SFO er en sentral del av utdanningen.

For å dekke alle fagområdene som er beskrevet i nasjonal rammeplan for SFO, videreutvikler HVL tilbudet ytterligere. F.o.m. høsten 2024 vil HVL tilby fire nye videreutdanninger som er bygget opp etter samme modell og hver modul vil dekke ulike fagområder fra rammeplanen. To av dem blir tilbudt på høsten og to av dem til våren igjen.

De som skal gå høsten 2024 er: 

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO (7,5 stp) og Lek i SFO 87,5 stp).

Våren 2025 kommer: 

Kunst og kulturaktiviteter i SFO (7,5 stp) og Mat og måltidsglede i SFO (7,5).

For å sikre et fleksibelt studietilbud vil modulene i studiemodellen ha egne uavhengige opptak. Det vil si at studentene står fritt til å selv velge om de kun ønsker å gjennomføre én modul, to samtidig, eller flere over lengre tid.

Det faglige innholdet i modulene tar utgangspunkt i nasjonal rammeplan for SFO, med formål å øke SFO-ansattes kompetanse knyttet til arbeid med implementering av rammeplanen i deres daglige praksis.

SFO-leder ved Foldnes skole Ann Elin Street om erfaringer med studiet

- Jeg er både stolt og veldig glad for at det nå satses på kompetanseløft og videreutdanning for SFO ansatte og vi har fått egen bachelor utdanning. Fint med økt fokus på kvalitet i SFO, som også bidrar til å øke statusen for SFO.

Jeg er som SFO-leder opptatt av at barneveiledere som deltar på kurs eller videreutdanning opplever at det de lærer er praksisnært og nyttig i det daglige arbeidet de skal utføre på SFO.

Det som er veldig positivt med studiet til høyskolen i Vestlandet er at det mellom samlingene er lagt opp til praksisnære arbeidsoppgaver som er gjennomførbare i løpet av den ordinære arbeidsdagen. Dette er med på å gi et løft til hele personalgruppen. Alle oppgavene er i tråd med innholdet i rammeplanen. Tid er ofte en utfordring i SFO og gjennom studiet lærer man hvordan man kan anvende didaktiske planer i forkant av aktiviteter. Med god planer er ofte 90 prosent av jobben gjort.

I tillegg til individuelt arbeid i studiet, er det refleksjonsoppgaver og erfaringsdeling i grupper på tvers av landet med ansatte fra SFO. Det var utrolig givende og lærerikt.

Spennende å lære av hverandre.

Studiet er gjennomførbart da det hovedsakelig er samlinger en dag i uken. 1.5 time hver uke og det er digitalt. Til tross for at vi har ulike rammer i hver kommune så kan alle bruke verktøyene man får gjennom studiet

Studiet har ført til kvalitetsutvikling ved vår SFO ved at vi har turt å våge å tenke nytt, prøve ut, teste ut i praksis, spille på lag med barna. Vi ser at det har ført til måltidsglede og ikke minst økt fysisk aktivitet.

Vi reflekterer mer over hvorfor vi gjennomfører og ikke bare utfører. Jeg vil virkelig anbefale studiet. Og som SFO leder er det med stolthet og glede jeg ser at barneveilederne opplever mestring og glede ved å bruke det de har lært.

 

Lykke - her er oppskriften

Den er så enkel at den er rent latterlig. Dessuten for en stor del gratis og uavhengig av fysiske rammebetingelser, velvillige politikere og mange ansatte.

Les mer >>

Inni SFO

Ja, i skrivende stund, rundt nedtellingen til nytt leksetilbud, er det masse oppmerksomhet omkring SFO. Gledelig. Men de som husker helt tilbake til august og september 2009, minnes kanskje løfter om satsing på kvalitet i SFO fra partier som vant valget noen uker senere.

Les mer >>

Håndbok i SFO-arbeid

Planlegger’n for SFO er genial, se egen omtale. Den ligger alltid med inneværende uke åpen, og alle kan notere viktige (og litt uviktige) SFO-ting i den. Men vi har også en annen nyttig bok fra samme forlag; Håndbok i SFO-arbeid.

Les mer >>

Digitale ledersamlinger høsten 2020

Som medlem i Nettverket! for SFO vil DU som leder høsten 2020 få tilgang til en faglig månedlig digital workshop.

Les mer >>

Mat og bevegelsesglede i SFO - Videreutdanning fra Høyskolen på Vestlandet

Til våren tilbys videreutdanningen Mat og bevegelsesglede i SFO. Oppstart av utdanningen er torsdag 18.01.24. Søknadsfrist til studiet er 01.12.23. Les mer om studiet her og hvordan du kan søke her.

Les mer >>

Det heter personalkostnader!

Hvor mange ganger har vi ikke hørt fra SFO-Norge at det ikke er avsatt midler til opplæring og utvikling av personalet.

Les mer >>

TEMA: Kapasitetsbygging i SFO - Del 2: Fagbrev på jobb

Opplæringskontoret i Stavanger kommune har over flere år tilbudt ansatte å ta fagbrev på jobb for ufaglærte i barnehage og SFO.

Les mer >>

Tre egenskaper verdsettes høyt!

Når man spør medarbeidere om hvilke egenskaper de setter høyest hos sin leder er det positiv innstilling som trekkes fram som viktigst.

Les mer >>

Total kvalitetsledelse

Total kvalitetsledelse er en fremgangsmåte for å styre en organisasjon med fokus på kvalitet, basert på medvirkning av alle medarbeiderne m.m.

Les mer >>