NTNU Samfunnsforskning evaluerer den nye rammeplanen for SFO. Nå sender vi ut tre nye spørreundersøkelser, til SFO-ansatte, ledere i SFO og foreldre til barn med funksjonsnedsettelser.

NTNU Samfunnsforskning vil vite mer om livet i SFO etter ny rammeplan. 

SFO fikk ny rammeplan høsten 2021. Siden har NTNU Samfunnsforskning AS evaluert hvordan det går med innføringen av denne rammeplanen.

HvA MENER DU/DERE?Vi i Nettverket for SFO håper flest mulig ledere i SFO tar seg tid til å svare og gir tid til at de ansatte også kan si noe om hvordan de mener det går. Foreldre til barn med ekstra tilrettelegging i skolen er også en viktig stemme. Håper dere kan bidra til at flest mulig av disse også kan si sin mening.    Her er lenke til de de tre undersøkelsene:
Til ledere i SFO: https://nettskjema.no/a/372894
Til ansatte i SFO: https://nettskjema.no/a/372906
Til foreldre til barn med ekstra tilrettelegging i skolen: https://nettskjema.no/a/371562

Og siden innføringen har det også skjedd mye med SFO. Fra høsten 2022, året etter at den nye rammeplanen trådte i kraft, ble SFO gratis for alle med halv plass på 1. trinn, eller halv pris for de med fullplass. Fra denne høsten er denne ordningen utvidet til å også gjelde 2. trinn.

I vår forskning på SFO kommer det frem at gratis kjernetid gjør det mer krevende å oppfylle kravene, fordi ressursen uteblir. Les gjerne mer om det i lenka.

Vil høre fra de som er tettest på barna

For å vite mer om hvordan denne gratisordningen påvirker SFO-hverdagen, trenger forskerne på prosjektet mer hjelp fra de som sitter tettest på SFO-livet.

Nå sender vi ut tre nye spørreundersøkelser: Til SFO-ansatte, til ledere i SFO og til foreldre med barn med behov for ekstra tilrettelegging i skolen.

Undersøkelsen til foreldre er en oppfølging av undersøkelsen som ble sendt ut i 2018 om hvordan barn med behov for ekstra tilrettelegging opplever SFO-tilbudet.

NTNU Samfunnsforsknings forskere er spente på hvordan gratisordningen påvirker mulighetene til å jobbe med den nye rammeplanen. SFO har ikke hatt egen rammeplan før innføringen i 2021.

– Det er helt essensielt for prosjektet å vite mer om erfaringene til de som opplever livet i SFO til daglig, sier prosjektleder Joakim Caspersen.

Spørreundersøkelsene kommer i tillegg til besøk og intervjuer på en rekke SFO-er rundt om i landet.

To rapporter allerede ute

Det er kommet to rapporter i prosjektet allerede. Ny rammeplan i SFO - Kartlegging av innføringen av ny rammeplan i SFO kom i 2022, og Evaluering av innføring av ny rammeplan for SFO: Delrapport 2 i år. Det har også vært arrangert webinarer og blitt laget informasjonsvideoer om prosjektet.

Alt kan ses igjen på SFO-prosjektets egen nettside, her: https://samforsk.no/prosjekter...

Her er lenke til de de tre undersøkelsene:

Til ledere i SFO: https://nettskjema.no/a/372894

Til ansatte i SFO: https://nettskjema.no/a/372906

Til foreldre til barn med ekstra tilrettelegging i skolen: https://nettskjema.no/a/371562

Kompetanse i SFO

Dramatiske oppslag om lærertetthet i skolen og mangel på førskolelærere i barnehagen får rikelig med rom i media. Og bra er det; det er viktig at vi gir barna våre gode utviklingsvilkår. Men hva med SFO?

Les mer >>

Kunnskapsminister Melby: Et godt SFO-tilbud for alle bar

Det var en stolt Guri Melby (V) som møtte Nettverket! for SFO i dag. Se hva hun sa til oss om den nye rammeplanen for SFO som ble publisert i dag og les pressemeldingen fra regjeringen.

Les mer >>

Ny nasjonal rammeplan klar!

Hva skal egentlig SFO/AKS være? I dag ble den nye nasjonale rammeplanen publisert. Samtidig er noe støtte- og veiledningsmateriell gjort tilgjengelig. Les vedtatte plan og se hva det betyr for din SFO her.

Les mer >>

Nasjonal evaluering av SFO 2018

Nettverket! for SFO deltok for et par uker siden på Informasjons- og innspillsmøte i regi av Utdanningsdirektoratet i forkant av den nasjonale kartleggingen av tilstanden til SFO-tilbudet.

Les mer >>

Om SFO/AKS i regjeringsplattformen

I regjeringsplattformen kom det nye og justerte punkter angående SFO.

Les mer >>

Leder eller tryllekunstner?

Ny nasjonal rammeplan inneholder et fundament for å skape god kvalitet i tilbudet, og den legger føringer for en tydeligere retning for tilbudet. Det er bra at det legges opp til at tilbudet skal evalueres, slik at man har mulighet for å se om tilbudet oppfyller intensjonen. Jeg mener likevel at rammeplanen er for lite forpliktende og tydelig på hvilket fundament (i form av ressurser) som må ligge til grunn for at rammeplanen kan realiseres ved alle skolefritidsordninger.

Les mer >>

Ansvar rundt stengetid

Noen ganger blir barn hentet for sent i SFO. Tydelige avtaler med foreldre kan løse noe av dette.

Les mer >>

Vi trenger å høre hva dere som ledere tenker og erfarer

Hva slags kompetanse kreves for å jobbe i SFO? Og for å være leder? Som del av et forskningsprosjekt som tar opp dette, og som også ser på arbeidet med ny rammeplan, har vi i dag sendt ut en undersøkelse til alle skoler i Norge med SFO.

Les mer >>

Velkommen til Levre SFO

I fjor flyttet elever og ansatte inn i en helt ny skole. Se denne filmen som viser hvordan nye Levre Skole har ivaretatt SFO i de nye lokalene.

Les mer >>